TOP

Disclaimer

Voorwaarden

Door deze website te bezoeken en te (blijven) gebruiken aanvaardt u dat alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen, waaronder de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement, van toepassing zijn op uw gebruik van deze website. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. 

Geen garanties

Alhoewel de grootste zorgvuldigheid wordt betracht aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolledigheden en onjuistheden in de gepubliceerde informatie voorkomen. De uitgever kan er daarom niet voor instaan dat de informatie op de website foutloos is, volledig is en geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. De uitgever kan geen garanties geven met betrekking tot de beschikbaarheid en de beveiliging van deze website en de door u verstrekte persoonsgegevens.

Informatie van derden

De uitgever is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op de website is geplaatst, zelfs als zij de inhoud daarvan heeft gecontroleerd. Indien u van mening bent dat dergelijke informatie inbreuk maakt op uw rechten of onrechtmatig is jegens u, kunt u dat schriftelijk aan de uitgever via het contactformulier op de website.

Links

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van de uitgever. De uitgever is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en het linken naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat de uitgever de inhoud van die website zou onderschrijven.

Commerciële doeleinden

Het is niet toegestaan om deze website en de daarop geplaatste informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Indien u een commerciële uiting op de website wenst te laten plaatsen, of voor enige andere commerciële samenwerking, neemt u contact op met de uitgever via het contactformulier op de website.

Auteursrechten

Het auteursrecht met betrekking tot de vorm en inhoud van de website (daaronder mede maar niet uitsluitend begrepen de lay-out, look & feel, tekst en foto’s, audio en video) berust uitsluitend bij de uitgever. Het auteursrecht op de inhoud van de website wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan de inhoud van de website of enig deel daarvan te distribueren, reproduceren, wijzigen, verkopen, openbaar maken of verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het is niet toegestaan de website of een gedeelte daarvan over te nemen door middel van een “framed link” of “deep link”, indien daardoor naar het oordeel van de uitgever onduidelijkheid kan bestaan over de afzender van de informatie of indien daardoor naar het oordeel van de uitgever de toegang tot de website wordt bemoeilijkt. 

Versie 1 oktober 2022