TOP

Cast onderzoekt locaties en vernieuwt website

Het bestuur van Cast heeft in het kader van de lange termijnstrategie vorig jaar een commissie in het leven geroepen, die zich bezig houdt met het locatiebeleid op lange termijn.

Het bestuur vindt de studie zeer belangrijk, aangezien de beleidsvoornemens over de huisvesting, zoals renovatie, het al dan niet verlengen van huurcontracten en het al dan niet gevestigd blijven op de huidige locatie minimaal 5 tot 7 jaar van tevoren bekend moeten zijn.

Het mag niet als vanzelfsprekend worden beschouwd dat de ambities van Cast voor 2015-2020 blijvend kunnen worden gerealiseerd op de huidige locatie.

De leden van Cast hebben er op 1 november mee ingestemd om niet alleen de voor- en nadelen van de bestaande locatie in Nieuwegein te onderzoeken, maar ook de mogelijkheden van andere locaties in het centrum van het land te verkennen.

Website
De sterke uitbreiding van het schoenencentrum heeft de afgelopen jaren zoveel tijd in beslag genomen dat de ontwikkeling van de website te lang stil is blijven staan. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de hoognodige vernieuwing van de vormgeving en uitbreiding van de content. De detaillist zal op de site snel alle relevante informatie kunnen vinden. Zo is vanaf medio januari 2011 per dag te zien welke showrooms geopend zijn en welke niet. Op de dagen die in het beursprogramma staan zijn alle showrooms open.

Exposanten
Het besloten deel van de site zal intensief gebruikt worden voor de communicatie met de showroomhouders in het schoenencentrum. Ook is het de bedoeling dat exposanten er zelf informatie gaan plaatsen over actuele artikelen die uit voorraad of op korte termijn leverbaar zijn.

Verder zal een flink aantal mailings die nu nog per post verzonden worden voortaan via e-mail worden verstuurd.