TOP

Duitsland: invoer schoenen -5,6%, uitvoer +1,1%

In het eerste halfjaar van 2009 zijn er 258 miljoen paar schoenen ingevoerd in Duitsland. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder is dat een teruggang van 5,6 procent.

Maarliefst 56,7 procent (146 miljoen paar) van de ingevoerde schoenen kwam uit China. Tweede grootste importland is Vietnam, maar de invoer uit dit land daalde drastisch, namelijk met 26,4 procent tot 30 miljoen paar. Ook de import van Italiaanse schoenen stond zwaar onder druk (-32,2%) en bedroeg nog slechts 11 miljoen paar in genoemde periode. De invoer van schoenen uit Spanje steeg met 3,5 procent, die uit Portugal daalde echter met 6 procent. De Nederlandse schoenexporteurs deden het goed: zij realiseerden een plus van maar liefst 52,1 procent tot bijna 6 miljoen paar ter waarde van €60,3 miljoen. Het betreft hier vooral doorvoerhandel

Prijzen
De gemiddelde prijs van de importschoenen was bijna 10 procent hoger, namelijk €8,77 per paar. Uiteraard lag de prijs van schoenen met een leren bovenwerk hoger; die bedroeg €17,67 per paar.

Export
De export van schoenen uit Duitsland steeg in de eerste helft van 2009 met 1,1 procent naar 85 miljoen paar. 87 procent daarvan ging naar andere Europese landen. De gemiddelde prijs per exportpaar daalde licht naar €14,67. Polen is de grootste afnemer met 13,2 miljoen paar, gevolgd door Oostenrijk en Frankrijk. Nederland staat met 6,8 miljoen paar ter waarde van €136,2 miljoen op de vierde plaats. Opmerkelijk is dat de producentenprijs van schoenen met 2,4 procent steeg, terwijl de eindverbruikersprijs maar 1,7 procent omhoog ging.

Wat ook opvalt is dat de gemiddelde prijs van een paar schoenen, dat via Nederland naar Duitsland ging iets meer dan de helft (€10,18) bedraagt van de prijs van een paar schoenen dat in omgekeerde richting, dus via Duitsland naar Nederland, ging (€19,99).