TOP

Fusieplan Mitex en Centrale Branchevereniging Wonen

Mitex en de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) willen per 1 juli 2009 fuseren. Mitex en de CBW zullen opgaan in een nieuwe vereniging met de voorlopige naam CBW-MITEX.

Vanaf dan is CBW-MITEX de grootste non-food retail brancheorganisatie in Nederland, met bijna 7.500 aangesloten ondernemingen, goed voor 18.000 winkels. Naast een effectievere lobby, maakt de schaalvergroting het mogelijk om nog meer maatwerkdiensten aan de leden te kunnen leveren. Deze koers wordt de komende jaren verder uitgebouwd.

Jan Dirk van der Zee wordt per 1 juli 2009 directeur van CBW-MITEX. Jan Meerman, voorzitter van Mitex, is door de besturen gevraagd de positie in te nemen van voorzitter van de nieuwe vereniging. De ledenraden van beide verenigingen steunen dit voorstel. In het voorjaar van 2009 wordt hierover definitief besloten. CBW-voorzitter Jaap Koster en CBW-directeur Robert van der Weerd hebben aangegeven na afronding van het fusieproces terug te willen treden uit hun functies.