TOP

Grondlegger Van Dalen schoenwinkelketen overleden

De heer Johannes van Dalen, grondlegger van de Van Dalen-schoenwinkelketen, is op 95-jarige leeftijd overleden.

Johannes van Dalen was vader van Cees, Jan, Hermen, Marja en Anne van Dalen. Hij was tientallen jaren voorzitter van de branchevereniging CBSN (Christelijke Bond van Schoenwinkeliers in Nederland), een functie waarin hij in 1993 door Jan Haverhals werd opgevolgd. Later is de CBSN, zoals bekend, opgegaan in Mitex.

De heer J. van Dalen, die onder meer ook examinator was van de vakopleiding, schreef een boekje over de geschiedenis van zijn familie met als titel ‘Van reizend Koopman naar Filiaalbedrijf’, dat in 1992 verscheen. Daarin verhaalde hij hoe de familie Van Dalen sinds 1873 in schoenen handelde.

Familiebedrijf
Tot begin 1979 leidde hij het familiebedrijf; toen werd hem wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend als directeur van Van Dalen Schoenen bv en Cendal Onroerend Goed bv. Vanwege zijn verdiensten voor de schoenenbranche en op maatschappelijk, geestelijk en politiek gebied is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Dalen is op 29 augustus 2009in Naaldwijk begraven.