TOP

Importheffingen op leren schoenen uit China en Vietnam geprolongeerd

EU Commissaris Peter Mandelson heeft eindelijk beslist dat de antidumpingheffingen op de import van leren schoenen uit China en Vietnam nog tenminste 12 maanden van kracht blijven. Mandelson deed dit nadat geen van de 27 lidstaten bezwaar maakte tegen een onderzoek naar de antidumpingclaims van de Europese schoenindustrie.

Gedurende de onderzoeksperiode blijven de antidumpingheffingen van kracht. Als de uitkomst van het onderzoek uiteindelijk positief is (en de heffingen dus terecht zijn opgelegd), worden de importheffingen nog zeker drie tot vijf jaar geprolongeerd. De schoenimporteurs, die fors gelobbyd hebben tegen voortzetting van de maatregelen, zijn teleurgesteld, evenals het antidumpingcomité van de EU, dat zich recent heeft uitgesproken tegen genoemd onderzoek. In 2006 werden de antidumpingmaatregelen onder druk van een aantal Zuid-Europese schoenfabrikanten ingesteld voor een periode van twee jaar. Die termijn loopt op 7 oktober af.