TOP

Leidsestraat en Koningsplein krijgen eerste HBD-ster voor veiligheid

Ondernemers in het Amsterdamse stadsdeel Centrum, het Gemeentelijk vervoersbedrijf (GVB), de politie en brandweer ontvangen op woensdag 3 november de eerste HBD-ster in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Speerpunten voor de samenwerking zijn betere verkeersveiligheid, meer parkeerplekken voor fietsen en betere bereikbaarheid in het geval van calamiteiten.

Eén van de maatregelen is handhaving door de politie van het fietsverbod in de Leidsestraat. Ontbrekende huisnummers worden aangepakt omdat winkelpanden bereikbaar moeten zijn in geval van calamiteiten. Daarnaast wordt er een calamiteitenlijst met alle belangrijke telefoonnummers verspreid onder de winkeliers. 

Communicatie winkeliers
De vereniging hoopt door de start van het KVO, dat een samenwerkingsverband is tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, meer winkeliers als lid te kunnen verwelkomen. Eén van de doelstellingen is dan ook om door middel van de website de onderlinge communicatie bij de winkeliers te verbeteren, het sms-alert en een nieuwsbrief.

Bijzonder bij dit KVO-project is dat ook het GVB deelneemt aan het samenwerkingsverband. De trams zijn in de Leidsestraat en op het Koningsplein sterk aanwezig. Samen met het GVB wordt onder andere gekeken naar veiligere verkeerssituaties op de bruggen en in de straat.

Keurmerk
Het KVO is twee jaar geldig. Na een jaar wordt na een evaluatie gekeken of de maatregelen het gewenste effect hebben en welke acties er verder nodig zijn. De projectgroep zal dan opnieuw moeten aantonen dat het structureel samenwerkt aan meer veiligheid en ontvangt bij goedkeuring een tweede HBD-ster.