TOP

Meer vals geld in omloop

Er is weer meer vals geld in omloop. Het aantal valse eurobiljetten dat het afgelopen jaar in Nederland is onderschept, is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) gestegen met 11 procent ten opzichte van 2008.

In 2009 zijn 54.949 valse biljetten onderschept. De Europese Centrale Bank (ECB) maakte bekend dat wereldwijd het afgelopen jaar in totaal 860.000 valse eurobiljetten werden aangetroffen. Dat is ongeveer 29 procent meer dan in 2008. Volgens de ECB blijft het aantal vervalsingen daarmee laag vergeleken met het aantal echte eurobiljetten in omloop. Dat waren er in de tweede helft van 2009 gemiddeld 12,8 miljard.

Euromunten
Het aantal valse euromunten daalt. Daarvan zijn er vorig jaar 12 procent minder aangetroffen. De daling tot 172.100 valse munten kwam grotendeels doordat er minder valse 2-euromunten zijn gevonden. Daarentegen zijn er meer nagemaakte exemplaren van 50 cent en 1 euro.

Buiten de EU
De valse munten worden steeds vaker ontdekt in landen buiten de EU, vooral Montenegro, Kroatië en Turkije. De Europese Commissie wijst er ook hier op dat het aantal valse exemplaren slechts een fractie vormt van de circa 15 miljard euromunten die in omloop zijn.