TOP

Pakkans winkelcriminelen moet fors omhoog

Slechts 17% van de aangiftes van winkelcriminaliteit wordt gevolgd door een straf. Dit blijkt uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland. Dat doet ernstig afbreuk aan het rechtsgevoel van winkeliers en consumenten. Het Platform Detailhandel pleit voor onorthodoxe maatregelen.

Van miljoenen winkeldiefstallen, inbraken en andere vormen van winkelcriminaliteit doen winkeliers geen aangifte, omdat het veel tijd kost en weinig oplevert. In de periode 2003-2007 deden winkeliers in totaal 335.000 keer aangifte van winkelcriminaliteit. Hiervan is 17% opgevolgd met een taak- of geldstraf. Een negatieve uitschieter is de ramkraak: hier is de kans op straf 6%. Steeds minder overvallen worden opgelost: in 2007 was het oplossingspercentage 26%, in 2003 nog 38%. Steeds vaker zijn het minderjarige gewapende overvallers. Het Platform Detailhandel vindt het tekort aan politie en justitie zeer zorgelijk en dit lijkt alleen maar groter te worden. Met de regelmaat van de klok proberen hangjongeren winkeliers te terroriseren. Elk jaar weer zijn er ondernemers die hun winkel sluiten, omdat de gewelddadige overvallen hen te veel zijn geworden. Ook vinden bijna zeven van de tien consumenten dat de overheid onvoldoende doet om de winkelcriminaliteit in Nederland aan te pakken.

Winkeliers willen al tijden extra beveiliging inzetten, zoals winkelsurveillanten in burger. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 95% van de Nederlandse bevolking daar geen bezwaar tegen heeft. Maar de politiek wil de huidige, beperkende regels niet verruimen. Ook heeft 93% van de consumenten geen bezwaar tegen het inzetten van extra camerasystemen om zo de pakkans van winkeldieven, overvallers of ramkrakers te vergroten; 63% zou zich dan zelfs veiliger voelen tijdens het winkelen. Maar de politiek staat extra camera’s vaak niet toe vanwege de privacywetgeving. Vandaag, 9 oktober, wordt het rapport ‘Winkeliers rekenen af met criminaliteit’ officieel gepresenteerd in het bijzijn van staatssecretaris Frank Heemskerk van EZ.