TOP

“Samenwerking Garant met ANWR is al gestart”

"Na een bewogen halfjaar willen we vooral naar de toekomst kijken. ANWR gaat met ons bouwen aan die toekomst." Dat zei Dennis Beute, de nieuwe directeur van Garant Nederland, tijdens zijn eerste partnermeeting op 16 augustus in Nieuwegein.

Beute noemde een aantal focuspunten, waaronder de eerder al aangekondigde overstap per 1 januari 2011 naar de DZB-bank voor wat de centrale betalingen betreft. Hij zei verder, dat zijn team met nieuw elan werkt aan de werving van nieuwe contractleveranciers en ook dat de condities worden veranderd. “We gaan eerst het beste model in Nederland inventariseren.” Dat wordt dan het uitgangspunt.

Beute kondigde aan dat in de komende anderhalf jaar gefaseerd samenwerking wordt gezocht met het inkoopteam van ANWR, waarbij onder meer een Premium League-inkoopprogramma wordt ingevoerd voor het hogere segment. Meer nadruk komt te liggen op de adviesfunctie van de inkoopvereniging, waarbij het team dat de financiële advisering verzorgt wordt uitgebreid met ANWR- en DZB-mensen. Ook krijgt de ketendigitalisering veel aandacht om meer overdracht van informatie te realiseren.

Feest
Tenslotte kondigde Dennis Beute aan dat het 50-jarig bestaan van Garant Nederland (en het 20-jarig bestaan van Fair Play) op zaterdag 20 november met een groot feest wordt gevierd in de Westergasfabriek in Amsterdam.

Aansluitend werden tijdens een wervelende modeshow de trends voor zomer 2011 getoond, toegelicht door Stefana Boot.

Onder de aanwezigen op de partnermeeting bevonden zich – naast veel Garant-leden – ook algemeen directeur Albert Haan van de ANWR-, Garant- en Fair Play-organisaties in de Benelux en een aantal van zijn medewerkers. Omdat die dag in Düsseldorf de aandeelhoudersvergadering stond gepland waar groen licht moest worden gegeven voor de overname door ANWR, was Garant-topman Robert Natter dit keer afwezig.