TOP

Vereniging Gezond Lopen presenteert vijfjarenplan

Half januari hield de Vereniging Gezond Lopen (VGL) zijn jaarlijkse, twee dagen durende congres in samenwerking met Podo Linéa en FootFit, die sinds augustus ook zitting hebben in het VGL-bestuur. Meer dan 35 winkeliers en leveranciers waren aanwezig in Hauenstein, (Duitsland) in 's werelds grootste schoenenmuseum.

Hier werd geluisterd naar en gediscussieerd over voor de pasvormbranche belangrijke onderwerpen, zoals het belang van het meten van voeten, goede pasvormleesten, meer aanbod in smalle leesten en de kansen en problemen van pasvorm- versus modeschoenen.

Vijfjarenplan
Onderdeel van de bijeenkomst was de presentatie van het vijfjarenplan van het VGL bestuur. De vereniging staat aan de vooravond van verandering van koers met als uitgangspunt een branchebrede aanpak op een aantal terreinen om uiteindelijk de gehele pasvormbranche te laten voortbestaan met een gezonde omzetgroei.

Speerpunten
De vier speerpunten zijn marketing, voorlichting, onderwijs en zorgverzekeringen. Gedacht wordt aan consumentenbeurzen (voortzetting van de succesvolle deelname aan de 50+ beurs), landelijke promotie via radio en/of televisie en een nieuwe website, die als platform moet gaan dienen voor consument, detaillist en fabrikant/leverancier.

Speerpunten zijn echter kennisontwikkeling bij winkelier (personeel) en fabrikant/leverancier en voorlichting aan consumenten. Met vakkennis kan de gespecialiseerde schoenwinkelier zich namelijk onderscheiden van filiaalbedrijven en familiewinkels.

‘Moeilijk, maar zeker niet onmogelijk’
Dat alles moet gerealiseerd worden door nauwe samenwerking in de gehele branchekolom, die alle betrokkenen ten goede komt. “Het bestuur staat voor de moeilijke, maar zeker niet onmogelijke missie om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Hoopvol is de in gang gezette samenwerking van de VGL met Podo Linéa en FootFit, evenals de positieve reacties van de aanwezigen tijdens het congres”, aldus VGL-voorzitter Peter van der Poel.