TOP

ABN AMRO: 2,2% omzetdaling schoenenbranche in 2010

Omdat de consument in 2010 de hand nog op de knip hield, daalde de omzet van de schoenenbranche met 2,2 procent. Dat blijkt uit het rapport 'Visie op Retail' van ABN AMRO. Voor 2011 verwacht de bank een omzetgroei van 1 procent voor de schoenenbranche.

November 2010 was met een omzetgroei van bijna 20 procent een lichtpunt. Door het vroege intreden van de winter waren de consumenten eerder met hun aankopen. Na het topjaar 2006 nam het aantal verkochte schoenen steeds meer af, met 2010 als voorlopig dieptepunt.

Volgens ABN AMRO blijft de volumeontwikkeling van de schoenenbranche hiermee achter bij de kledingbranche. Hoewel schoenen steeds meer onder de aandacht komen als modeartikel, weten kledingzaken door snel wisselende collecties de aandacht van de consument beter vast te houden. Kledingzaken weten zo de consument te verleiden vaker per jaar aankopen te doen.

Gezondheid
In de schoenenbranche wordt gezondheid de laatste jaren meer onder de aandacht gebracht. Waar dit voorheen op het kinder- en ouderensegment was gericht, speelt deze trend tegenwoordig ook in het modieuze segment.

Afgelopen jaren ondervonden traditionele schoenenwinkels meer concurrentie van internetaanbieders en branchevreemde aanbieders zoals kleding- en sportzaken.

Meer schaalvergroting
Naast deze toenemende concurrentie is er steeds meer schaalvergroting in de branche. Ook zien we vaker verticale integratie in de branche, doordat grote internationale merken hun eigen winkels openen, om zo hun merk optimaal te kunnen neerzetten. Kledingzaken verleiden de consument vaker per jaar aankopen te doen.

Voor 2011 verwacht ABN AMRO dat de werkloosheid gemiddeld wat lager zal uitvallen dan in 2010. Daar tegenover staat een koopkrachtdaling onder andere door overheidsbezuinigingen. Al met al nemen de consumentenbestedingen toe met krap 1 procent. De schoenenbranche kan hiervan profiteren met een omzetgroei van 1 procent.

Kennis en service
Ondanks de concurrentie met kleding- en sportzaken, doet de consument nog steeds de meeste aankopen in de schoenenwinkel. Deze biedt de klant een uitgebreider assortiment en meer kennis en service.

Met de komst van grote internetaanbieders groeit de rol van internet verder in de komende jaren. Veel traditionele winkels investeren, om niet achter te blijven, in hun website om zowel de online winkelende als de oriënterende consument aan zich te binden. Om de schoenenbranche een impuls te geven moet het aandeel in het besteedbare inkomen omhoog worden gebracht. Volgens het rapport zou de branche kunnen inspelen op trends als duurzaamheid.

Vergrijzing
Maar ook demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing bieden kansen voor de schoenenbranche. Senioren zijn doorgaans trouwer aan merk en winkel, waardoor het verleiden en vasthouden van oudere klanten belangrijke uitdagingen zijn voor de winkelier. Ook aan de inkoopkant liggen kansen voor de branche. Door samen te werken in inkoop, kan de branche meer inkoopmacht krijgen en betere inkoopcondities afdwingen bij leveranciers. In de keten liggen tevens kansen voor samenwerking, concludeert het ABN AMRO-rapport.