TOP

CBS: Fors minder schoenen verkocht

In het tweede kwartaal van 2012 werden er 10 procent minder schoenen en 7 procent minder kleding verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd.

De volumekrimp in het tweede kwartaal van 2012 is de grootste sinds elf jaar. In het eerste kwartaal van 2012 stonden de segmenten schoenen en kleding er nog behoorlijk voor. Toen werd er 8 procent meer schoenen en 3 procent meer kleding verkocht ten opzichte van een jaar eerder.

Omzetontwikkeling
Ook qua omzet was er in het tweede kwartaal van 2012 een forse krimp te zien, zo meldt het CBS. In schoenenwinkels is de omzet in het tweede kwartaal van 2012 fors afgenomen met 11 procent: de sterkste afname sinds 2001. In het eerste kwartaal van 2012 nam de omzet, ten opzichte van de eerste drie maanden van 2011, ook nog met ruim 8 procent toe.

De kledingwinkels zagen in het tweede kwartaal 5 procent van hun omzet verdampen. Daarmee kwam abrupt een einde aan de toegenomen omzet in de twee voorafgaande kwartalen.

Verdubbeling faillissementen
Volgens het CBS is het aantal faillissementen sinds het laatste kwartaal van 2011 sterk toegenomen. Tot het vierde kwartaal van 2011 gingen er ieder kwartaal gemiddeld vijftien schoenen- en kledingwinkels failliet.

In het tweede kwartaal van 2012 is er sprake van een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. In de maanden april tot en met juni 2012 zijn er in totaal dertig faillissementen uitgesproken. Het merendeel van deze bedrijven betrof kledingwinkels.