TOP

CBS: ‘Nieuwe winkels hebben nu grotere kans van slagen’

De kans dat winkels de eerste vijf jaar van hun bestaan overleven is toegenomen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de fysieke winkels die in 2015 werden geopend vijf jaar later nog 56 procent bestond en van de webwinkels nog 47 procent. De kans op overleving is daarmee toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren.

In 2020 werden in totaal 27 duizend nieuwe winkels opgericht, waarvan 88 procent webwinkels. In 2015 waren dit nog 15 duizend winkels, waarvan 61 procent webwinkels. Winkels hebben een steeds grotere kans om na vijf jaar nog te bestaan. In 2015 bestond 45 procent van de in 2010 opgerichte fysieke winkels en 36 procent van de webwinkels nog steeds. Beide aandelen namen gestaag toe in de periode 2015-2020. Zo bestond in 2020 nog 56 procent van de fysieke winkels opgericht in 2015 en 47 procent van de in 2015 opgerichte webwinkels.

Nieuwe bedrijven

Winkels overleven minder vaak de eerste vijf jaar dan bedrijven in het algemeen. Van alle bedrijven die in 2015 werden opgericht, bestond bijna 65 procent in 2020 nog steeds. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal nieuw opgerichte bedrijven tussen 2012 en 2020 gestaag steeg, van bijna 148 duizend naar bijna 200 duizend. Een deel van deze bedrijven blijft bestaan. Van de 153 duizend opgerichte bedrijven in 2015 bestond in 2016 nog bijna 96 procent, in 2018 nog ruim drie kwart en in 2020 nog bijna 65 procent. Het aandeel nieuwe bedrijven dat na vijf jaar nog bestaat, is vanaf 2015 (voor bedrijven opgericht in 2010) opgelopen van 56 procent tot bijna 65 in 2020 (voor bedrijven opgericht in 2015), een stijging van bijna 9 procent.

In 2015 opgerichte bedrijven in de bouwnijverheid bestonden vijf jaar later nog het vaakst (71 procent), en ook een relatief groot deel van de opgerichte bedrijven in de energievoorziening en specialistische zakelijke diensten haalde in 2020 een leeftijd van vijf jaar (67 procent). Het aandeel bedrijven dat zijn vijfde verjaardag mocht vieren was in 2020 het laagst in de horeca (59 procent), vervoer en opslag (56 procent) en de handel (52 procent).

Werkgevers

Voor nieuwe werkgevers steeg het aandeel dat vijf jaar later nog steeds werkgever is van 44 procent in 2015 naar 49 procent in 2020. Het aandeel werkzame personen bij in 2015 opgerichte bedrijven bedroeg 1,4 procent van de totale werkgelegenheid. Bij de oprichtingen in 2010 was dit nog 1,5 procent. Het aandeel werkzame personen bij nieuwe werkgevers in de totale werkgelegenheid van 2015 was 1,7 procent, terwijl dat bij nieuwe werkgevers in 2010 nog 2,2 procent was. Het aandeel werkzame personen in de totale werkgelegenheid is zowel bij oprichtingen als bij nieuwe werkgevers na vijf jaar groter, ondanks dat de groepen bedrijven kleiner zijn geworden.