TOP

De ondersteunende diensten van ANWR-GARANT

Plannen voor uitbreiding van je winkel of een andere investering in het vooruitzicht? ANWR-Garant ondersteunt hierbij met Your Finance Assistant. Deze tool zorgt voor inzicht in je financiële positie, gedegen ontwikkelingsmogelijkheden én meer rendement.

‘Het gaat goed’, hoort Jeroen Lanting, financieel bedrijfsadviseur bij retailservice-organisatie ANWR-Garant Nederland regelmatig van ondernemers. Bij doorvragen naar de eigenlijke status van de onderneming, komt hij erachter dat niet iedereen duidelijk inzicht hierin heeft. “De stand van de bankrekening zegt niet veel over de werkelijke financiële positie van een bedrijf”, vertelt Lanting. “Dat bedrag is een momentopname, dat van dag tot dag kan veranderen, afhankelijk van welke rekeningen je moet betalen.” Ook jaarcijfers vormen niet altijd een betrouwbare richtlijn. Lanting: “Jaarresultaten zijn een goede, informatieve graadmeter voor een onderneming, maar ze zijn snel verouderd als je ermee wilt bijsturen. Het beste is om je te laten leiden door zo actueel mogelijke cijfers.”

Inzicht

Om meer inzicht te bieden in de prestaties en actuele financiële positie van een bedrijf biedt ANWR-Garant de rapportagetool Your Finance Assistant (YFA). Hierbij wordt onder meer de boekhouding gekoppeld aan de YFA-rapportagetool. Dit geeft ondernemingen inzicht in tal van zaken als de omzetontwikkeling, brutomarge,het voorlopige resultaat, de winst- en verliesrekening, de balans en het hele jaar door zicht op de kasstroom. Wie kiest voor meer uitgebreide abonnementen (Plus,

Compleet of Premium) krijgt daarbij ook inzicht in het verloop van geldmiddelen, relevante kengetallen gericht op de voorraad, een debiteuren- en crediteurenanalyse tot aan stuurinformatie gericht op loonkosten, een kijkje in de toekomst met prognoses, verwerking van de volledige administratie en aangiften van diverse belastingen. Bij alle varianten is een adviesgesprek met een specialist van de retailservice-organisatie inbegrepen.

Gefundeerde beslissingen

Ondernemers laten zich vaak leiden door vaste gewoontes en zekerheden merkt Lanting. “Dit kan anders. Het is goed na te denken over de prestaties en de toekomstverwachtingen. Dit systeem geeft bedrijven een solide stuur in handen.” Overzicht hebben is belangrijk om volgende stappen te zetten. Maandelijks kijken naar de omzet, brutowinst, personeelskosten en andere lasten, voorraad, inkoop en liquiditeit. Op basis van actuele, overzichtelijke en betrouwbare bedrijfsgegevens kunnen retailers vervolgens gefundeerde beslissingen nemen. “Denk aan vraagstukken als: kan ik de rest van het jaar mijn rekeningen wel betalen? Kan ik investeren? Is uitbreiding of een verbouwing van mijn winkel mogelijk? Soms is een bevestiging dat de zaken goed gaan al heel prettig en geruststellend.” Ook al is de omzet positief, dan nog is het een meerwaarde om inzicht te hebben in meerdere factoren.

Zo presteerde een ondernemer naar behoren qua omzet, maar bleek het retourpercentage en de bijbehorende kosten zo hoog dat Lanting hem adviseerde te stoppen met een verkoopplatform. “Met een lagere totaalomzet haalt hij nu een beter rendement.”

Toekomstplanning

Your Finance Assistant heeft ook met het oog op de toekomst het nodige te bieden. Lanting: “Als je plannen hebt om je bedrijf te verkopen, dan moet je hier zeker drie tot vijf jaar voor uittrekken.” Een hulpmiddel als YFA kan hierbij helpen door inzicht te verschaffen in zowel de zakelijke als de financiële privésituatie. “Een groot voordeel is dat we vanuit ANWR-Garant goede contacten hebben met ABN Amro en ING, wat vertrouwen schept.”

Info: anwr-garant.nl | jeroen.lanting@anwr-garant.nl