TOP

Garant boekt positieve eerste half jaarcijfers 2010

De Garant-groep heeft de eerste helft van 2010 goed afgerond, zowel in de centrale betalingen als inn het aantal leden was er een geringe toename. Ook de winstcijfers laten een positieve trend zien.

De verkoopomzet steeg met 1,8 procent van 27,2 tot 27,7 miljoen euro. De RAW-bijdrage werd met 3,6 procent verhoogd van 14,0 tot 14,5 miljoen euro. Het positief resultaat vóór belastingen (EBT) bedroeg in totaal 1 miljoen euro (vorig jaar was dat nog  0,8 miljoen euro. De netto-inkomsten over het eerste half jaar stegen van 0,5 naar 0,7 miljoen euro.

De positieve orders in de schoen, sport-en lederwarenvakhandel en de toename van het aantal detailhandelaren in de Garant-groep zijn terug te vinden in de toename van de centrale betalingen met 5,3 procent oftewel 19,5 miljoen euro tot 385,2 miljoen.

In Frankrijk was er een aanzienlijke toename van 12,5 miljoen euro (plus 51,8 procent), in Oost-Europa van 4,3 miljoen euro (plus 38,6 procent) en in België met 2,5 miljoen euro (plus 3,6 procent).

Duitsland en Zwitserland
In Duitsland nam het volume af met 2 miljoen euro (min 1,8 procent), in Zwitserland was er een daling van 0,6 miljoen euro (min 2,6 procent). In de eerste helft van 2010 werd 71 procent van de centrale betalingen buiten Duitsland gegenereerd.

Het aantal Garant-leden is in de eerste helft van 2010 gestegen; er kwamen 123 detaillisten bij. Eind juni bedroeg telde de inkooporganisatie in totaal 3496 leden, waarvan 64 procent buiten Duitsland is gevestigd. Vooral in Frankrijk zette de groei zich onverminderd voort: er kwamen 86 nieuwe leden met honderd winkels bij. Met meer dan 586 dealers en 985 speciaalzaken is de Garant-groep in Frankrijk, na Duitsland en Nederland, het sterkst vertegenwoordigd.

Verwachte omzet 2010
De Vorstand verwacht dat de Garant-groep over het volledige jaar 2010 een omzet van 58 miljoen zal behalen. Het resultaat vóór belastingen (EBT) zal naar verwachting tussen de 1,0 en 1,3 miljoen euro bedragen.