TOP

GfK-maandcijfers januari 2010

In de maand januari 2010 is de schoenenmarkt (totaal van vrouwen-, mannen-, en kinderschoenen, inclusief sportschoenen), vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, stabiel gebleven in bestedingen.

Het aantal gekochte stuks is licht gedaald (-2%), het gemiddeld besteed bedrag is licht gestegen.

GfK-1

GfK-2

GfK In het segment mannenschoenen zijn de bestedingen gedaald (-5%). Het aantal gekochte paren is eveneens gedaald (-4%); het gemiddeld besteed bedrag per paar is stabiel gebleven.

Binnen het segment vrouwenschoenen zijn de bestedingen stabiel gebleven ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal gekochte stuks is stabiel gebleven, het gemiddeld besteed bedrag is eveneens stabiel gebleven.

De bestedingen in het segment kinderschoenen zijn in het afgelopen kwartaal gedaald (-16%). Het aantal gekochte paren is gedaald (-13%), het gemiddeld besteed bedrag per paar is licht gedaald.

GfK-regio

In het kwartaal november – januari 2010 zijn de bestedingen door inwoners uit de 3 Grote steden stabiel gebleven ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal gekochte stuks is gedaald (-6%), maar het gemiddeld besteed bedrag per paar is gestegen.

De bestedingen aan schoenen door inwoners uit de regio Rest West zijn het afgelopen kwartaal licht gedaald (-3%). Dit wordt veroorzaakt door een lichte daling van gemiddeld besteed bedrag, het aantal gekochte stuks is stabiel gebleven.

De bestedingen door inwoners uit het district Noord zijn het afgelopen kwartaal gedaald (-10%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Zowel het aantal gekochte paren (-4%) als het gemiddeld besteed bedrag per paar is gedaald.

In de regio Oost zijn de bestedingen in november – januari 2010 gedaald ten opzichte van vorig jaar (-5%). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van het aantal gekochte paren in deze regio (-4%), het gemiddeld besteed bedrag per paar is stabiel gebleven.

Tenslotte zijn de bestedingen aan schoenen door inwoners uit het district Zuid licht gedaald (-2%). Een daling van het aantal gekochte paren (-6%) is hier de oorzaak van, het gemiddeld besteed bedrag per paar is gestegen.

Onderzoeksverantwoording:
Het vaste consumentenpanel van GfK, ConsumerJury, bestaat sinds 1 januari 2007 uit 10.000 panelleden, die hun schoenaankopen grotendeels online melden. Het zijn vaste respondenten van 12 jaar en ouder, evenredig verdeeld naar geslacht, leeftijd, plaats/functie binnen het huishouden (kostwinner, studerend enz.), woonplaats en grootte van de gemeente. Dat levert een representatief beeld op van de nationale schoenaankopen.

Regio-indeling:
District I:               3 Grote steden + Agglomeraties                             
                            (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag + Agglomeraties)
District II:              Rest West
                            (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht exclusief 3 grote steden)
District III:             District Noord
                            (Groningen, Friesland, Drenthe)
District IV:              District Oost
                            (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
District V:               District Zuid 
                             (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland)
*Districten zijn ingedeeld op basis van waar de respondenten wonen, niet op basis van waar de schoenen gekocht zijn.

Bron: GfK Consumerjury