TOP

Marketingrapport schoenmakers 2018: dit is de stand van zaken in de schoenherstellersbranche

Waar staat de schoenherstellersbranche anno 2018? Onderzoeksbureau Marktdata.nl deed uitvoerig onderzoek naar de Nederlandse schoenmakersbranche. Onder meer het aantal schoenherstellers en hun geografische spreiding. Schoenvisie mocht een deel van de resultaten inzien.

In de afgelopen vijf jaar heeft zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen een daling laten zien(CBS). Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit ‘reparatie van schoenen en lederwaren’ is met 4,6 procent afgenomen van 760 in 2013 tot 725 in het jaar 2018. Het aantal vestigingen is met 4,8 procent nog iets meer afgenomen: van 835 in 2013 naar 795 in 2018. Daarbij zijn de 180 bedrijven die reparatie van schoenen en lederwaren als nevenactiviteit hebben, niet meegenomen. Van deze bedrijven gaat het in 35 procent van de gevallen om de categorie ‘winkels in schoenen’.

schoenherstelbranche 2018 marktdata

Geografische spreiding

De provincie Zuid-Holland telt met 168 schoenherstellers het grootse aantal vestigingen. Van alle schoenherstellers is 20,7 procent in deze provincie gevestigd. Het kleinste aantal vestigingen is te vinden in Flevoland: daar zijn er slechts 13. Deze provincie telt dan ook het grootste aantal inwoners per schoenhersteller: 31.300 inwoners. In Limburg is het aantal inwoners per schoenmaker (krap 17.000) het kleinst. Het landelijke gemiddelde komt uit op zo’n 21.000 inwoners per bedrijf.

Nevenactiviteiten

De meest voorkomende nevenactiviteit van schoenherstellers is winkels in ijzerwaren en gereedschappen: 12,2 procent van de schoenmakers heeft nevenactiviteiten op dit gebied. De combinatie van schoenhersteller en sleutelservice komt veel voor in de branche. Zo’n 10,5 procent van de schoenherstellers biedt ook lederwaren en reisartikelen aan. Negen procent van de schoenmakers biedt daarnaast ook schoenen aan.

Omgekeerd zijn er ook ondernemingen met een andere hoofdactiviteit, die schoenherstel ernaast aanbieden- 180 bedrijven in totaal. Met meer dan een derde (35 procent) komt dit het vaakst voor bij schoenenwinkels. Daarnaast komt schoenreparatie veel voor bij winkels in lederwaren en reisartikelen.

Marktomvang schoenherstellersbranche

Op basis van alle beschikbare cijfers van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel over de omzetklassen becijfert Marktdata middels een curve-analyse de jaaromzet van de schoenherstellersbranche momenteel op circa 112 miljoen euro. Dat is de totale omzet van economisch actieve bedrijven (bedrijven waar meer dan 15 uur wordt gewerkt en daarmee deelnemen aan het economische verkeer) die staan ingeschreven onder de SBI-code 9523 – reparatie van schoenen en lederwaren.

Consumentenbestedingen

Het CBS beschikt over gedetailleerde informatie over de bestedingen van particuliere huishoudens. De gegevens over de bestedingscategorie 3380 – schoenreparatie en –materiaal, zijn alleen bekend tot het jaar 2007. Globaal genomen besteedt een particulier huishouden 10 euro per jaar aan schoenreparatie en schoenmateriaal. Als dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het huidige aantal particuliere huishoudens in Nederland (7,8 miljoen), dan zal de jaarlijkse marktomvang van de schoenreparaties circa 78 miljoen euro inclusief BTW bedragen.

Dat zal echter niet de totale omzet van de branche zijn, gezien veel schoenherstellers ook andere omzetbronnen hebben (zoals een sleutelservice). Omgekeerd zijn er ook ondernemingen buiten de schoenherstellersbranche die schoenreparaties uitvoeren en/of veters, inlegzolen en schoenpoetsmiddelen verkopen.


Actueel en compleet overzicht

Marktdata.nl heeft een uitvoerige analyse van de schoenherstellersbranche in Nederland gemaakt. Het Structuurrapport Schoenmakers 2018 biedt een actueel en compleet overzicht van de structuur en financiële kerngetallen van de schoenherstellersbranche in Nederland. De data-analyse is uitgevoerd onder bedrijven die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan ingeschreven onder de SBI-code 9523 (reparatie van schoenen en lederwaren). Daarnaast zijn cijfers van onder meer het CBS verwerkt in de rapportage. ‘De analyseresultaten zijn overzichtelijk gepresenteerd door middel van tekst, figuren en tabellen, met alleen essentiële gegevens. Geen ingewikkelde en complexe statistische berekeningen maar begrijpelijke informatie. Hierdoor bent u in staat op een eenvoudige wijze de voor uw organisatie relevante informatie te benutten in uw bedrijfsvoering,’ stelt het bureau.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie.