TOP

Marketingrapport schoenmakers 2018: dit is de stand van zaken in de schoenherstellersbranche

Waar staat de schoenherstellersbranche anno 2018? Onderzoeksbureau Marktdata.nl deed uitvoerig onderzoek naar de Nederlandse schoenmakersbranche. Onder meer het aantal schoenherstellers en hun geografische spreiding. Schoenvisie mocht een deel van de resultaten inzien.
In de afgelopen vijf jaar heeft zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen een daling laten zien(CBS). Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit ‘reparatie van schoenen en lederwaren’ is met 4,6 procent afgenomen van 760 in 2013 tot 725 in het jaar 2018. Het aantal vestigingen is met 4,8 procent nog iets meer afgenomen: