TOP

In 2024 vraagt groeipotentieel om vernieuwende businessmodellen

INretail voorziet voor 2024 een uitdagend jaar in de non-food retail; het huidige businessmodel van veel ondernemers sluit niet meer aan bij het huidige competitieve speelveld en het snel veranderende oriëntatie- en koopgedrag van consumenten zet het rendement onder druk. Jan Meerman, algemeen directeur van INretail, benadrukt de belangrijke rol van klantfocus, evenals het belang van digitalisering en data-analyse. Tevens ziet Meerman mogelijkheden in de groeiende markt voor tweedehands (vintage) producten en in duurzaamheid. Consumenten overwegen het steeds meer bij hun aankoopproces en wettelijke voorschriften op dit gebied worden strenger.

Beeld: Cat Han via Unsplash

”De sociale functie van winkels in de lokale samenleving wordt nog zwaar onderschat.”

“In onze samenleving zijn gezonde winkels keihard nodig. Het economisch belang is duidelijk, maar de sociale functie van winkels in de lokale samenleving wordt nog zwaar onderschat.” Winkels zorgen voor aantrekkingskracht, verbinding en een gevoel van saamhorigheid. De professionele samenwerking tussen gemeenten en overheden en het behoud van de regeling ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ zijn essentieel voor toekomstbestendige winkelgebieden. “Een nieuw kabinet moet deze regeling overeind houden en een extra impuls geven van 400 miljoen euro. Dat levert door de co-financieringsvoorwaarde een veelvoud van dit bedrag op om het toekomstperspectief van nog meer winkelgebieden te versterken. De ervaring leert dat het ook de ondernemers die er met hun winkels zitten, uitdaagt om aan hun eigen businessmodel te blijven werken,” constateert de INretail directeur.

“Weten wie je klant is lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst.”

De snelheid waarmee de retailsector moet veranderen is voor veel ondernemers een uitdaging. De inflatie- en corona-effecten beperken de investeringsmogelijkheden. In 2023 leverde de non-food retail over de hele linie rendement in, mede door kostenstijgingen en de toenemende regeldruk. De bedrijfsvoering moet zowel aan de voorkant richting de klant, alsook aan de achterkant efficiënter en effectiever worden. Meerman benadrukt het potentieel van verdere digitalisering als antwoord op personeelskrapte, waarbij klantgedrag voorspelbaar wordt door intensief gebruik van klantdata. “Weten wie je klant is lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst.” 

Succesvolle bedrijven worden steeds sterker. “Van veerkracht en aanpassingsvermogen maken zij hun sterkte. Daarin zit de verrassing voor de klant, de wendbaarheid van de organisatie en het leereffect voor andere spelers. Deze retailers spelen in op veranderingen en kunnen dat dankzij data die ze verzamelen en analyseren vertalen naar strategische keuzes. Door zich te concentreren op de meest relevante klantgroepen lukt het focus aan te brengen en bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Ondernemers die hierin slagen verbeteren hun businessmodel en maximaliseren de kans op conversie en meer rendement. Daarnaast blijft intensievere en effectievere samenwerking aan de voor- en achterzijde van veel ondernemingen nodig. Het levert onder meer een relevanter assortiment op, betere marges en een sterkere online aanwezigheid.” ziet Meerman.

INretail lanceert in 2024 een programma dat ondernemers uitdaagt om in actie te komen. Zo komt er eind april een grootschalig evenement waarbij onderzoek van de Erasmus Universiteit wordt gepresenteerd met de focus op toekomstbestendige businessmodellen. “De trend van ‘retail as a service’ die de verkoop van producten koppelt aan vormen van dienstverlening wordt daarin ook meegenomen