TOP

Kabinet maakt eerste 22 miljoen euro vrij voor aanpak winkelgebieden

Het programma Impulsaanpak Winkelgebieden gaat eindelijk van start. Van 9 tot en met 30 mei 2022 kunnen Nederlandse gemeenten financiële ondersteuning aanvragen om hun winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor zowel bewoners als bezoekers.

Foto: Ivo Antonie de Rooij via Shutterstock

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt voor deze eerste ronde in totaal €22 miljoen beschikbaar om openbare ruimte en gebouwen in een gebied geheel en gelijktijdig aan te pakken via bijvoorbeeld renovatie of nieuwbouw.

Samenwerkingsverband als voorwaarde

Gemeenten die aanspraak willen maken op de financiële ondersteuning kunnen een projectplan indienen, gericht op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Een belangrijke voorwaarde is dat gemeenten en private investeerders daarbij een samenwerkingsverband aangaan.

Lees ook: de winkelstraat staat landelijk op de agenda, en nu?

€100 miljoen voor de winkelstraat

Het totale budget voor deze regeling is €100 miljoen en wordt verdeeld over vier indieningsperioden. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die beoordeelt of de aanvraag compleet is en binnen de kaders past. Een adviescommissie van onafhankelijke experts beoordeelt de projecten inhoudelijk aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en stelt een ranking op.