TOP

Nieuwe winkeltijdenwet nog nauwelijks merkbaar

Consumenten zullen voorlopig weinig merken van de nieuwe winkeltijdenwet die per 1 januari 2011 in werking is getreden. Gemeenten krijgen een jaar de tijd om gehoor te geven aan de nieuwe regelgeving rond de koopzondag.

Uit een rondgang langs MKB-Nederland, Detailhandel Nederland, supermarktkoepelorganisatie CBL en gemeenten wordt er weinig haast gemaakt om de wijzigingen door te voeren. De wijziging van de winkeltijdenwet per 1 januari 2011 betekent dat gemeentebesturen beperkt  worden in de mogelijkheid om het toeristisch regime van toepassing te verklaren.

Veel gemeenten vinden de nieuwe winkeltijdenwet onduidelijk en moeilijk uitvoerbaar. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zal naar alle waarschijnlijkheid een reeks voorlichtingsbijeenkomsten organiseren om de nieuwe wet, de gevolgen en de uitvoering nader toe te lichten.

Weerstand
De nieuwe winkeltijdenwet stuit op veel weerstand bij winkeliers en gemeenten. Zo vreest Detailhandel Nederland dat de economie een harde klap krijgt. De beperking van de koopzondagen zou volgens de organisatie kunnen uitdraaien op een verlies van 24.000 banen.