TOP

Omzetdaling van 1% in Duitse schoendetailhandel

Ook in Duitsland waren het turbulente tijden voor de schoendetailhandel met een omzetteruggang in februari en in mei van elk 18 procent.

Door het weer waren de verkopen niet al te best, waardoor al vroeg in mei met kortingacties werd gestart. Dat betekende lagere kassa-aanslagen.

Balans
Al met al heeft men in de eerste zeven maanden van 2009 een omzetdaling van gemiddeld 1 procent moeten incasseren. Een aantal ketens kon, vanwege expansie, een omzetgroei van 3 tot 4 procent realiseren. Ongeveer de helft van alle schoenwinkels in Duitsland had met een omzetdaling te maken, 20 procent bleef qua omzet gelijk en 30 procent zag deze stijgen.

In totaal bedroeg de omzet van de schoendetailhandel bij onze oosterburen tot en met juli zo’n  €6,3 miljard. Hiervan werd 65 procent (€4,1 miljard) gerealiseerd in de vakhandel en de overige 35 procent in warenhuizen, modezaken, postorderbedrijven en bepaalde levensmiddelenwinkels.

Prijzen
De gemiddelde prijs van een paar verkochte damesschoenen lag op €60, die voor kinderen bedroeg €39, herenschoenen gingen voor gemiddeld €71 over de toonbank, terwijl huisschoenen op €23 bleven steken.

Toekomst

Het komend seizoen is onzeker voor de schoendetailhandel, waarbij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt de koopbereidheid zullen bepalen. Inmiddels stijgt het vertrouwen van consumenten licht. Wel wordt er terughoudend ingekocht, waarbij meer dan ooit budget wordt vrij gehouden om in het seizoen bij te kopen.

Bron: BDSE (Bundesverband des Deutschen Schuheinzelhandels)