TOP

Onderzoek CBW-Mitex: meningen over koopzondag lopen ver uiteen

De mening van ondernemers over de koopzondagen loopt ver uiteen. Dit blijkt uit onderzoek van CBW-MITEX. Over het aantal koopzondagen dat wenselijk is, kan volgens hen de lokale politiek het best besluiten.

Voor bijna 90 procent van de ondernemers in het midden en kleinbedrijf (met minder dan tien vestigingen) is het aantal door hun gemeente toegestane koopzondagen voldoende. Bij een verruiming van het aantal koopzondagen geeft 55 procent van deze groep aan het aantal zondagopenstellingen gelijk te zullen houden, 14 procent zal verruimen en anderen laten het afhangen van omstandigheden. Reden die worden aangevoerd zijn organisatorische beperkingen in verband met kleinschaligheid van het midden en kleinbedrijf (mkb), vraagtekens bij de commerciële aantrekkelijkheid van extra zondagopenstelling en in het verlengde hiervan het speciaal houden van de koopzondag.

Maximaal
Tweederde van het grootwinkelbedrijf zou meer dan 26 zondagen per jaar open willen met al haar vestigingen. Of in ieder geval met haar filialen in plaatsen vanaf ongeveer 100.000 inwoners. Bij kleinere vestigingsplaatsen willen veel grootwinkelbedrijven, net als het mkb, het aantal zondagopenstellingen af laten hangen van lokale omstandigheden. Redenen die worden aangevoerd, zijn service voor de consument, het beter kunnen benutten van de schaalgrootte van de onderneming en kunnen concurreren met (web)winkels.

Lokale besluitvorming
CBW-Mitex, representant van 17.000 grote en kleine winkels, pleit voor lokale besluitvorming over het aantal koopzondagen. De uitkomst van draagvlakonderzoek onder meer onder ondernemers, moet in deze besluitvorming meewegen. Dat doet het meeste recht aan de wensen van de lokale ondernemers. Als de landelijke politiek kiest voor lokale besluitvorming dan kan de huidige toerismebepaling in de wet vervallen.

Evenwichtige mix
Om consumenten op koopzondag een aantrekkelijke winkelomgeving te kunnen bieden, is  een evenwichtige mix wenselijk van grootwinkelbedrijf filialen en winkels van zelfstandig ondernemers  die hun deuren willen openen. Onderlinge afstemming is daarom belangrijk, evenals intergemeentelijke afstemming, geeft CBW-Mitex aan.