TOP

Onderzoek Retail 2020: zelfstandige winkeliers verliezen contact met klant

Consumenten oriënteren zich en kopen steeds meer online. Veel zelfstandige retailers beseffen dit onvoldoende en verliezen het contact met de klant. Dat blijkt uit het onderzoek Retail 2020 uitgevoerd in opdracht van CBW-MITEX en Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD).

De retailsector krijgt de komende jaren met grote veranderingen te maken. Men verwacht dat het aantal zelfstandige ondernemers in de woon- en modebranche de komende tien jaar fors zal dalen doordat ze de vertaalslag naar online niet maken of hebben gemaakt. Niet alleen het aantal ondernemers, maar ook het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak van woon- en modewinkels neemt de komende jaren met 20 tot 35 procent af.

Veel winkeliers stoppen ook vanwege hun leeftijd, terwijl opvolgers zich nauwelijks aandienen. Het gevolg is dat de komende jaren vooral op A-1 locaties de het aantal zelfstandig ondernemers dramatisch zal dalen.

Totaal ander koopgedrag
De consument die dankzij (mobiel) internet een totaal ander koopgedrag toont, lijkt voor een groot aantal winkeliers  moeilijk bereikbaar te worden. Aan de andere kant zijn er ook ondernemers die al volop van deze nieuwe mogelijkheden profiteren. De vindbaarheid van de winkel op internet wordt steeds crucialer De consument wordt namelijk steeds kritischer over wie hij toelaat in zijn (mobiele) wereld.

Ondernemers moeten zich meer gaan verdiepen in consumentgedrag. Alleen dan kunnen zij een gezonde toekomst tegemoet zien, adviseren CBW-Mitex en HBD. Want in 2020 is de ‘stenen’ winkel voor consumenten niet meer het vanzelfsprekende kanaal om aankopen te doen. Combinaties van fysieke en online winkels, bieden de retailers mogelijkheden voor de toekomst.

Winkelvoorkeur
Steeds vaker wordt de winkelvoorkeur bepaald door online gedeelde ervaringen van willekeurige consumenten. Nu al laat de helft van de Nederlandse consumenten zijn of haar winkelkeuze afhangen van deze reviews. Wie in 2020 niet online gevonden wordt, doet niet meer mee. Het aantal bezoekers aan fysieke winkels neemt drastisch af. Consumenten die nog wel een stenen winkel bezoeken, zijn wel meer bereid om klant te worden. Ook daar liggen kansen voor zelfstandige ondernemers, aldus de onderzoekers.