TOP

Studiereis van Podo Linéa naar Portugal

Een ledendelegatie van de inkoop- en marketinggroep Podo Linéa is van 15 tot 18 november 2009 op bezoek geweest bij de leverancier van Lisa Tucci in Portugal.

Naast het bezoek aan de fabriek van Lisa Tucci, waren er ook excursies naar het TNO- centrum van Portugal, waar alle schoenfabrikanten hun materialen kunnen laten testen, en een zeer moderne leerlooierij, die chroomvrij leer maakt.

De directie van Lisa Tucci stelde het bezoek van de Podo Linéa-leden zeer op prijs. Volgens de deelnemers was het een zeer geslaagde en leerzame studiereis.