TOP

Vrienden Nederlands Leder en Schoenen Museum in Cast

Een kleine delegatie van het Vriendenbestuur van het Nederlands Leder en Schoenen Museum zal vanaf 14 september een aantal dagen met een installatie in Cast aanwezig zijn.

De heren Joep Hamburg en Jan van Lier zullen bezoekers aandacht te vragen voor de Vriendenstichting van het Schoenen Museum. Zij kunnen alles vertellen over de mogelijkheden die het ondernemers biedt om als vriend of sponsor het Nederlands Leder en Schoenen Museum te steunen en wat daarmee bereikt kan worden. Ook tonen zij de bezoekers van Casrde groei die het museum vanaf de beginjaren heeft doorgemaakt. van de groei die we met uw hulp kunnen bereiken.

De delegatie van het Vriendenbestuur van het Nederlands Leder en Schoenen Museum zijn aanwezig in Cast op 14 en 15 september, 21 en 22 september en  27, 28 en 29 september 2009.