TOP

CBS ziet het aantal faillissementen dalen in juli

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald. Er zijn in juli 16 bedrijven minder failliet verklaard dan in juni, meldt het CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen is laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.

credit beeld: Craig Whitehead on Unsplash

In juli zijn 140 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van alle bedrijfstakken had de bouwnijverheid het grootste aantal faillissementen, namelijk 28. Dat zijn er 4 meer dan in juni. De sector handel zag het aantal faillissementen juist dalen; van 37 bedrijven in juni naar 22 in juli. Relatief gezien werden er in juli de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.

Het aantal faillissementen fluctueert aanzienlijk, dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 een laagterecord. Ook in juli 2022 is het aantal faillissementen laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.

Credit: CBS