TOP

Convenant voor EDI-toepassingen in schoenenbranche

Na eerdere pogingen is er nu een doorbraak in de ambitie om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken in de schoenenbranche.

Fashionunited Indicia bv, ANWR/Europees Clearing Center en het Platform Ketendigitalisering ondertekenden onlangs een convenant, waarin de samenwerking op het gebied van EDI-toepassingen (electronic data interchange) in de schoenenbranche wordt bekrachtigd. Het doel is om in 2010 tweehonderd schoenenondernemers te faciliteren bij de digitale uitwisseling van gegevens.

Afgesproken is dat leveranciers en retailers die bij een van bovenstaande partijen zijn aangesloten, voortaan digitaal gegevens of berichten kunnen uitwisselen. Doordat de totale gebruikersgroep groeit, zal er meer samenwerking ontstaan op het gebied van digitale gegevensuitwisseling.

Platform Ketendigitalisering
Het convenant is tot stand gekomen door bemiddeling van het Platform Ketendigitalisering. Dit platform voor ondernemers in de mode-, schoenen- en sportbranche wil de digitale samenwerking tussen partijen in de keten stimuleren, activeren, vereenvoudigen, betaalbaar te houden en waar mogelijk standaardiseren. Brancheverenigingen zoals CBW-MITEX, Modint, FGHS, Retail Partners Nederland, FNLS en Vimagro zijn actief in het platform.

Eigen kassa- en voorraadsysteem
Bij CBW-MITEX aangesloten schoenendetaillisten kunnen hulp inroepen bij het  implementeren van EDI op hun eigen kassa- en voorraadsysteem. Basisvoorwaarde is dat de ondernemer geautomatiseerd is en beschikt over de meest gangbare softwarepakketten.

Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar CBW-MITEX-branchemanager Dave Quadvlieg, dquadvlieg@cbwmitex.nl.