TOP

Feeture Voetzorg is failliet, hoop op snelle doorstart

Feeture Voetzorg, Nederlands grootste leverancier van orthopedische schoenen, is failliet. Het bedrijf kreeg een week geleden nog uitstel van betaling van de rechter, maar maandag werd het faillissement uitgesproken. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestaakt, maar is er hoop op een vlotte doorstart.

Beeld: Arek Socha via Pixabay

Het faillissement van Feeture Voetzorg kon niet meer worden voorkomen, zo bevestigt curator Peter Brouns van Boels Zanders Advocaten aan het FD. Nadat een week eerder surseance van betaling was aangevraagd, werden de activiteiten van het bedrijf met 240 medewerkers en vier- tot vijfduizend actieve klanten al stilgelegd. Wel bekijkt de curator welke urgente zorg het bedrijf nog kan uitleveren.

Opmerkelijk

Dat Feeture Voetzorg failliet is gegaan, is opmerkelijk. Het bedrijf heeft met de ketens OIM Voetzorg en Penders een marktaandeel van ongeveer twintig procent. Bovendien is OIM een relatief nieuw bedrijfsonderdeel; Feeture lijfde OIM Voetzorg afgelopen zomer in, om de eigen positie met schaalvergroting te versterken. Eerder beschikte Feeture Voetzorg volgens het FD ook nog over behoorlijke financiële buffers. Uit de jaarrekening blijkt dat het bedrijf eind 2021 een eigen vermogen had van 6,6 miljoen euro en een solvabiliteit van meer dan 50 procent. Wel kampte het Feeture Voetzorg al enkele jaren met verliezen.

Oorzaak en gevolg

Over de oorzaak van het faillissement wil de curator nog geen uitspraken doen, maar voor branchevereniging NVOS-Orthobanda is het duidelijk. Leveranciers komen in de problemen doordat zorgverzekeraars hun vergoedingen voor orthopedische hulpmiddelen en diensten niet laten meestijgen met de kosten.

Curator Peter Brouns hoopt dat Feeture Voetzorg snel een doorstart kan maken. De afgelopen week hebben zich al verschillende partijen bij hem gemeld, waaronder enkele grote namen in de markt voor orthopedische schoenen.