TOP

Garant boekt goede resultaten

De Garant groep, de Europese inkooporganisatie voor de zelfstandige schoen, sport- en lederwarendetaillisten, haalt de verwachte centrale betalingen en de omzet voor het jaar 2010.

In de eerste negen maanden van het fiscale jaar 2010 stegen de centrale betalingen met 4,6 procent en de omzet met 3,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Positief effect op de centrale betalingen is de toename van het aantal dealers. De centrale betalingen stegen met 4,6 procent tot 638,5 miljoen euro (vorig jaar: 610,2 miljoen euro).

In Nederland zijn de centrale betalingen met 0,7 procent afgenomen ten opzichte van vorig jaar

2009
Deze positieve trend heeft zich voortgezet, zelfs na het einde van het derde kwartaal. Begin november werd met 741 miljoen euro al het niveau van de centrale betalingen van 2009 bereikt. Voor het volledige jaar wordt een totaal van 790 miljoen euro verwacht, dat is een stijging van 6,7 procent ten opzichte van 2009.

De omzet bedroeg 45,7 miljoen euro. De bruto-winst bedroeg eind september 23,8 miljoen euro, dat is een stijging van 3,9 procent ten opzichte van vorig jaar.

Meer nieuwe leden
Het aantal Garant-leden bleef stijgen. In juli werden zestig detaillisten van de Franse sportretailgroep Twinner lid van de inkooporganisatie. In het huidige fiscale jaar kwamen er in totaal 277 nieuwe Garant-dealers bij. Er waren 119 leden die de samenwerking met Garant hebben beëindigd.

De Garant groep is in negentien Europese landen actief en telt nu meer dan 3600 gespecialiseerde detailhandelaren in schoenen, sport- en lederwaren. De grootste stijging van het aantal leden (tachtig in 2010) vindt plaats op de Franse markt met momenteel meer dan 560 dealers en 970 winkels.