TOP

Garant: slimmer inkopen en snellere communicatie

Betere condities door een slimme win-win samenwerking met leveranciers. Bart Dirven, interim-directeur van Garant Nederland, presenteerde maandag 8 februari tijdens de halfjaarlijkse partnermeeting een plan aan zijn leden, dat hun rendement moet verbeteren.

“Er is geen land in Europa waar zulke hoge kortingen in de winkels worden weggegeven. Ik ben erg bezorgd over deze zottigheid, die nergens anders zo de spuigaten uitloopt. De Europese Raad van Advies van Garant (waarvan Dirven voorzitter is RED.) heeft naar een instrument gezocht om het afkalvende rendement van de leden te verbeteren. Met meer dan veertig leveranciers is geïnventariseerd hoe we elkaar daarin beter kunnen vinden.”

Betere rendementen  
Hij vervolgde: “Voor de producent is het handig om zijn productiecapaciteit beter te benutten. Als wij daar als inkoopvereniging Europa-wijd op inspelen door grote orders te plaatsen op andere momenten in het jaar dan tijdens de pieken, zijn de leveranciers bereid hogere kortingen te geven, wat betere rendementen voor de leden oplevert.”

Samengevat gaat het daarbij om vroege, Europees gebundelde en dus grote orders, waarvoor leden een mandaat afgeven. De bedoeling is dat het plan met ingang van seizoen voorjaar/zomer 2011 wordt ingevoerd.

Videofilmpjes
Dirven liet ook de nieuwe, snelle manier van communiceren zien: eigen videofilmpjes van de belangrijkste beurzen, zoals de Bread & Butter in Berlijn, de Modefabriek in Amsterdam en de CIF in Kopenhagen worden met ingang van dit seizoen enkele dagen na afloop van die beurzen aan de leden gemaild.

“De trends op het gebied van kleding, schoenen, accessoires en winkelpresentaties gaan razendsnel. Wij willen die leden, die niet naar die beurzen toe gaan, daarom snel visueel informeren.”