TOP

GfK-maandcijfers maart 2010

In de maand maart 2010 is de schoenenmarkt (totaal van vrouwen-, mannen-, en kinderschoenen, inclusief sportschoenen), vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, gestegen in bestedingen (+16%).

Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van het aantal gekochte stuks (+13%), het gemiddeld besteed bedrag is licht gestegen.

GFK-maandcijfers maart 2010

In het segment mannenschoenen zijn de bestedingen licht gestegen (+3%). Het aantal gekochte paren is licht gestegen (+2%); het gemiddeld besteed bedrag per paar is eveneens licht gestegen.

Binnen het segment vrouwenschoenen zijn de bestedingen stabiel gebleven ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal gekochte stuks is licht gestegen (+3%), het gemiddeld besteed bedrag is licht gedaald.

De bestedingen in het segment kinderschoenen zijn in het afgelopen kwartaal gestegen (+15%). Een stijging van het gemiddeld besteed bedrag per paar is hier de grootste oorzaak van; terwijl ook het aantal gekochte stuks is gestegen (+6%).

GFK-maandcijfers maart 2010 

In het kwartaal januari – maart 2010 zijn de bestedingen door inwoners uit de 3 Grote steden stabiel gebleven ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal gekochte stuks is gestegen (+4%), het gemiddeld besteed bedrag per paar is gedaald.

De bestedingen aan schoenen door inwoners uit de regio Rest West zijn het afgelopen kwartaal gestegen (+10%). Het aantal gekochte stuks is gestegen (+7%), het gemiddeld besteed bedrag per paar is licht gestegen.

De bestedingen door inwoners uit het district Noord zijn het afgelopen kwartaal gedaald (-12%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door een daling van het aantal gekochte paren (-10%). Het gemiddeld besteed bedrag is licht gedaald.

In de regio Oost zijn de bestedingen in januari – maart 2010 gestegen ten opzichte van vorig jaar (+8%). Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal gekochte paren in deze regio (+11%), het gemiddeld besteed bedrag per paar is licht gedaald.

Tenslotte zijn de bestedingen aan schoenen door inwoners uit het district Zuid stabiel gebleven. Zowel het aantal gekochte paren als het gemiddeld besteed bedrag per paar is stabiel gebleven.

Onderzoeksverantwoording:
Het vaste consumentenpanel van GfK, ConsumerJury, bestaat sinds 1 januari 2007 uit 10.000 panelleden, die hun schoenaankopen grotendeels online melden. Het zijn vaste respondenten van 12 jaar en ouder, evenredig verdeeld naar geslacht, leeftijd, plaats/functie binnen het huishouden (kostwinner, studerend enz.), woonplaats en grootte van de gemeente. Dat levert een representatief beeld op van de nationale schoenaankopen.

Regio-indeling:
District I:               3 Grote steden + Agglomeraties                             
                            (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag + Agglomeraties)
District II:              Rest West
                            (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht exclusief 3 grote steden)
District III:             District Noord
                            (Groningen, Friesland, Drenthe)
District IV:              District Oost
                            (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
District V:               District Zuid 
                             (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland)
*Districten zijn ingedeeld op basis van waar de respondenten wonen, niet op basis van waar de schoenen gekocht zijn.

Bron: GfK Consumerjury