TOP

Huurprijzen: Kalverstraat opnieuw duurste winkelstraat

De huurprijzen op de topwinkellocaties in de grotere Nederlandse binnensteden zijn in het eerste kwartaal van dit jaar verder gestegen. Met een tophuur van 2.450 euro per vierkante meter per jaar blijft de Amsterdamse Kalverstraat de koploper in de Nederlandse winkelmarkt.

Na een korte stabilisatie van de huurprijsontwikkeling in 2009 zitten de huurprijzen sinds de zomer van 2010 weer in de lift. Ten opzichte van juli 2009 zijn de huurprijzen in de zeven belangrijkste hoofdwinkelstraten, ook wel de Gouden Klasse genoemd, met gemiddeld 6 procent gestegen. De huurprijzen stegen op de Lange Elisabethstraat en Kalverstraat met 150 euro per vierkante meter per jaar het meest.

De duurste straten
De Kalverstraat in Amsterdam blijft veruit koploper met een tophuur van 2.450 euro per vierkante meter per jaar. In incidentele gevallen worden zelfs hogere huurprijzen gerealiseerd. In het afgelopen kwartaal is de tophuur op de Lange Elisabethstraat in de Utrechtse binnenstad verder gestegen naar 1.600 euro per vierkante meter per jaar en evenaart hiermee voor de eerste maal het huurprijsniveau van de Grote Staat in Maastricht.

B-locaties
De huurprijzen van winkelruimte op de aanloopstraten en in de minder dominante centrumgebieden waren in het afgelopen kwartaal over het algemeen stabiel. Op dergelijk type locaties is er nog nauwelijks sprake van een vraagherstel.

Overnamesommen
Parallel met de huurprijsgroei zijn de overnamesommen in het afgelopen anderhalf jaar herstellende maar deze zijn nog niet op het niveau van voor de crisis. Dit herstel is na een daling van de overnamesommen in 2009. Met name eigenaren zijn heden ten dage bereid om hogere overnamesommen aan zittende huurders te betalen. Vanwege beperkte financieringsmogelijkheden blijft het voor een groot aantal retailers lastig om hoge overnamesommen te betalen. Dit is een verschil vergeleken met voor de crisis, toen retailers hogere overnamesommen konden betalen. Op de Gouden Klasse liggen de overnamesommen grofweg tussen 300.000 en 700.000 euro. Incidenteel worden hogere overnamesommen betaald.