TOP

Inretail pleit voor huurplafond van 5 procent

Inretail roept retailers met een huurpand op om huurverhogingen van meer dan 5 procent niet te accepteren. Op die manier hoopt de brancheorganisatie een einde te maken aan ‘de extreem stijgende’ winkelhuren.

Foto: Wilke Wittebrood/Schoenvisie

De maatregel past bij de marktsituatie van dit moment, stelt Inretail in een persbericht, met extreme inflatie en stijgende loon-, inkoop- en energiekosten. De brancheorganisatie wijst erop dat huurders niet alleen direct via de energienota worden getroffen, maar dat de energiekosten ook meewegen bij de berekening van prijsindexatie.

Lees ook: Hogere winkelhuren dreigen. ‘Verhuurder niet van plan om retailer tegemoet te komen’

Uit de markt prijzen

Winkeliers kunnen alle kostenstijgingen niet aan klanten doorberekenen; dat zou winkeliers uit de markt prijzen, temeer omdat ondernemers inmiddels ook de in coronatijd opgebouwde belastingschulden terug moeten betalen. Woordvoerder Paul te Grotenhuis: “De overheid ziet de scheve verhoudingen wel en vindt ook dat er iets moet gebeuren, maar laat het tot nu toe over aan de marktpartijen.”

Dialoog op gang brengen

De brancheorganisatie heeft een modelbrief opgesteld voor huurders om de dialoog op gang te brengen. Ook is het voorstel voor een huurplafond van maximaal 5 procent bij vastgoedvertegenwoordigers Vastgoed Belang en IVBN onder de aandacht gebracht.