TOP

Inretail pleit voor lagere werkgeverslasten

Inretail pleit voor een verlaging van de werkgeverslasten, nu de inkomsten van ondernemers in de mode- en schoenenbranche steeds meer onder druk komen te staan. Voor de tweede helft van dit jaar wordt geen verbetering verwacht.

Beeld: Schoenvisie

Uit een rondgang van de brancheorganisatie langs honderden leden blijkt dat 97 procent van de ondernemers de kostenstijgingen van de afgelopen twaalf maanden, waaronder een verhoging van de cao-lonen, voor eigen rekening heeft genomen. “Door ingrepen van het kabinet zijn de loonkosten eind dit jaar 25 procent hoger dan twee jaar geleden”, zegt directeur Jan Meerman tegen Nu.nl. “Verlaag de werkgeverslasten door de WW-premie te verlagen en verruim de werkkostenregeling.”

Bezorgd over continuïteit

De helft van de ondernemers geeft aan dat hun financiële situatie is verslechterd in vergelijking met vorig jaar. Eén op de tien ondernemers kan nu de rekeningen niet betalen. Een kwart lukt dat nu nog wel, maar verwacht de financiële problemen juist komende maanden. Meer dan drie kwart is erg bezorgd over de continuïteit van de onderneming. In deze groep denkt 60 procent vaker aan stoppen en is 14 procent hier al actief mee bezig. Veel bedrijven hebben nog altijd te maken met een hoge schuldenlast vanuit de coronatijd.