TOP

Lokale lasten voor winkeliers in 2011 omhoog

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf moeten dit jaar rekening houden met een stijging van de lokale lasten. De gemeentelijke belastingen zullen gemiddeld met zo'n 3,5 tot 4,8 procent toenemen. Dit blijkt uit een onderzoek van de NOS onder 222 Nederlandse gemeenten.

De NOS heeft aan de hand van een voorbeeldbedrijf, een hotel-restaurant, onderzocht of de gemeentelijke belastingen stijgen dan wel dalen in 2011. Daarbij is gekeken naar vijf verschillende belastingen: ozb, precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting en rioolheffing.

De vraag die aan de gemeenten werd gesteld was: hoeveel betaalt een dergelijk bedrijf bij u aan lokale heffingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb) en rioolrecht? En met welk percentage stijgt of daalt dat bedrag in 2011? Van de 418 gemeenten hebben er 222 aan het onderzoek meegedaan.

Daaruit blijkt dat de belastingen die door de gemeentes worden geheven, met zo’n 3,5 tot 4,8 procent zullen stijgen. Tussen gemeenten is er ook veel verschil te zien. Een ondernemer in de West-Friese gemeente Koggenland betaalt rond de 1100 euro aan gemeentelijke belastingen, in Maastricht betaalt hij bijna 22.000 euro.

Reactie VNG
Robbert Verkuijlen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt verbaasd te zijn over deze uitkomst: “Dit is namelijk niet het beeld dat ik zelf voorbij heb zien komen in de gemeentelijke begrotingen die ons worden toegestuurd.”

MKB Nederland
In oktober 2010 riep MKB Nederland de gemeenten nog op om de eventuele financiële problemen als gevolg van de financiële crisis niet af te schuiven op het lokale bedrijfsleven. Volgens de ondernemersorganisatie zou dat het economisch herstel in de weg staan. MKB Nederland wilde de lokale lasten het liefst bevroren zien.

Dat is dus niet gebeurd, al is MKB Nederland wel content en dat gemeenten wel terughoudend zijn geweest met het verhogen van de ozb-tarieven. “Maar het is een slechte zaak dat die terughoudendheid niet geldt bij de reclame- en de toeristenbelasting”, laat de organisatie weten.

Minister
De NOS laat in een uitgebreide verantwoording weten dat een aantal leges niet is meegenomen, bijvoorbeeld vergunningen en aanpassingen om de brandveiligheid te bevorderen. In het onderzoek zijn de vijf meest voorkomende belastingen gekozen.

Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) heeft laten weten dat hij met gemeenten afspraken wil maken over de stijging van de lokale lasten voor het midden- en kleinbedrijf.