TOP

Nettowinst Macintosh Retail Group nv 33% lager

Macintosh Retail Group nv heeft in 2011 een 33 procent lagere nettowinst behaald. Dit is het gevolg van blijvend moeilijke marktomstandigheden in de schoenen- en woonmarkt.

De nettowinst uit voortgezette activiteiten (exclusief eenmalige effecten van 2,9 miljoen euro negatief) kwam uit op 21,9 miljoen euro, tegen 32,7 miljoen euro in 2010. 

CEO Frank De Moor: “De consument en de retail zijn in korte tijd flink veranderd, maar dat was voor ons geen verrassing. Voordat cross channel een modewoord werd, waren wij al gestart met investeren in de combinatie van fysieke en virtuele winkelwereld. We zijn dan ook behoorlijk gevorderd op de weg van multi naar cross channel retailer. Macintosh Retail Group realiseerde in 2011 een rendabele online omzet van 25,1 miljoen euro (+ 40%).”

“Onze schoenenformules samen zijn in volume de grootste online schoenenretailer van de Benelux. Daarbij past de opmerking dat het voor ons belangrijker is dat de consument bij een van onze retailmerken koopt, dan of een transactie via een off- dan wel online verkoopkanaal tot stand komt. We hebben onze positie in Fashion versterkt door de overname van 95 high fashion winkels van Jones Bootmaker in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn we gestart met Steve Madden, de kleine “convenience”-formule van Scapino en ons online schoenenplatform Intreza.  De moeilijke economie en de ongunstige weersomstandigheden in de traditionele topweken van de seizoenen, zorgden er echter voor dat we die sterke positie in 2011 niet konden kapitaliseren. Het bedrijfsresultaat in Fashion bleef achter bij 2010 en kwam uit op 29,6 miljoen euro.” 

Consumentenvertrouwen
In Nederland, waar Macintosh Retail Group nog steeds het belangrijkste deel van haar omzet realiseert, daalde het consumentenvertrouwen aan het eind van het jaar naar het absolute dieptepunt van de afgelopen 25 jaar (-40). De koopbereidheid vertoonde eenzelfde dalende trend. In België en in het Verenigd Koninkrijk was de situatie vergelijkbaar. De economische omstandigheden en de gedaalde koopbereidheid vertaalden zich in Nederland in een daling van de non-food detailhandelsmarkt met 1,0 procent (CBS).

De drie voor Macintosh Retail Group relevante schoenenmarkten vertoonden gedurende het jaar een wisselend beeld, mede veroorzaakt doordat in de traditionele topweken van de seizoenen sprake was van zeer ongunstige weersomstandigheden. Daarnaast was sprake van minder bezoekers aan stadscentra en woonboulevards. Wel was er in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk sprake van een substantiële stijging van de online bestedingen in schoenen.

Aantal schoenenwinkels
In 2011 steeg het aantal schoenenwinkels bij de bestaande formules met 21 tot 764. Deze toename was de resultante van dertig openingen en negen sluitingen. Daarnaast werden er zes nieuwe Steve Madden-winkels geopend en kwamen er 103 winkels bij door de overname van Jones Bootmaker. Eind 2011 had Macintosh Retail Group nv in totaal 873 schoenenwinkels (743 in 2010). 

Jones Bootmaker
De omzet van Macintosh Retail Group steeg met 51,7 miljoen euro (+ 6,3%), vooral als gevolg van de overname van Jones Bootmaker. De omzet van de vergelijkbare activiteiten (exclusief Jones Bootmaker, Steve Madden en Intreza) daalde echter met 3,5 procent. Van de totale netto omzet werd 25,1 miljoen euro (2,9%) online gerealiseerd, dat is een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van 2010. 

In de sector Fashion kwam de omzet 59,2 miljoen euro hoger uit op 666,9 miljoen euro. Dat bedrag kan gesplitst worden in 586,4 miljoen euro voor bestaande activiteiten (607,7 miljoen euro in 2010) en 80,5 miljoen euro voor nieuwe activiteiten (Jones Bootmaker, Steve Madden en Intreza). De omzet ontwikkelde zich gedurende het gehele jaar wisselend, mede veroorzaakt doordat de bijzondere weersomstandigheden. Ten opzichte van de daling bij de fysieke schoenenwinkels stond een stijging van de online omzet met 45,1 procent  tot 22,4 miljoen euro.  

Scapino
De omzetdaling bij de bestaande activiteiten was het resultaat van een lagere omzet in vergelijkbare winkels, een koerseffect door het lagere Britse pond (2,0 miljoen euro) en de effecten van openingen en sluitingen van winkels. Hoogenbosch en Nea International deden het beter dan vorig jaar, Brantano Belux lag iets onder het niveau van 2010 en de meer prijsgerichte schoenenformules Brantano UK en Scapino presteerden duidelijk minder. Dat Brantano UK en Scapino een lagere omzet realiseerden in een moeilijke markt lijkt tegenstrijdig, maar heeft volgens Macintosh te maken met de prijsnivellering door kortingen bij hoger gepositioneerde schoenenketens, waardoor die beter bereikbaar worden voor meer klanten.

2012
Macintosh meldt dat het  onmogelijk is om aan te geven hoe het koopgedrag van de consument beïnvloed zal worden door de op dit moment onvoorspelbare economische ontwikkelingen. Het bedrijf gaat er van uit dat 2012 opnieuw een moeilijk jaar voor de non-food detailhandel zal worden en doen dan ook geen uitspraken over de omzet- en resultaatontwikkeling van Macintosh Retail Group in 2012.

Bijna het gehele jaarresultaat wordt gerealiseerd in de tweede helft van het jaar. Het bedrijf verwacht dat de huidige consolidatie in de non-food retailmarkt in het Verenigd Koninkrijk, ook in andere markten, zoals Nederland, zal gaan spelen. Dit gaat enerzijds leiden tot (meer) aanbod van overnamekandidaten en zal anderzijds naar verwachting resulteren in de uitval van winkelketens. Macintosh Retail Group blijft in 2012 investeren in fysieke winkels en de verdere ontwikkeling van de online activiteiten en de integratie daarvan met de fysieke winkels, waardoor de kracht van beide werelden wordt gebundeld. Er zal in 2012 ruim 25 miljoen euro aan nieuwe investeringen gedaan worden.

Over Macintosh Retail Group 
Macintosh Retail Group heeft  bijna 1.000 winkels in  de Benelux  en in het Verenigd Koninkrijk. Fashion omvat  873 schoenenwinkels van Brantano, Dolcis, Invito, Jones Bootmaker, Manfield, Pro, Scapino, Shick en Steve Madden in de Benelux en in het Verenigd Koninkrijk. Ook online schoenenplatform Intreza en Nea International maken deel uit van Fashion. Living bestaat uit 113 woondecoratiewinkels van Kwantum in Nederland en België.