TOP

Omzet Hoogenbosch in 2009 met 5,1 % gedaald

De omzet van de Hoogenbosch-schoenformules is afgelopen jaar gedaald. Moederbedrijf Macintosh Retail Group wist onder moeilijke marktomstandigheden de winst op peil te houden.

Het nettoresultaat van de Macintosh Retail Group kwam uit op euro 31,4 mln, vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar. Dit heeft de Raad van Bestuur van de Macintosh Retail Group NV donderdag 11 maart bekendgemaakt.

Sector Fashion  
In de sector Fashion kwam de omzet 31,2 miljoen euro (- 5,1 %) lager uit. Zonder het wisselkoerseffect van de lagere Britse pond (- 14,4 miljoen euro) bedroeg de daling 2,8 %. Dit was vooral een gevolg van een lagere omzet bij de in het modische marktsegment actieve winkelformules van Hoogenbosch (Dolcis, Invito, Manfield, Pro, en Brantano in het Verenigd Koninkrijk, België en Luxemburg). De omzet van Brantano in België / Luxemburg was nagenoeg gelijk aan 2008, terwijl die van Brantano in het Verenigd Koninkrijk daalde. De omzet van Scapino lag slechts iets onder het niveau van 2008 mede dank zij goede verkopen tegen het einde van het jaar.

Procentuele brutomarge gelijk; stijging bij Fashion
In 2009 werden, evenals in 2008, tal van maatregelen genomen om de brutomarge op peil te houden. Van de betere afspraken met leveranciers en een strikt voorraadbeheer ging bij alle winkelformules van de Macintosh Retail Group een positief effect uit. In de sector Fashion was daardoor en door gezamenlijke inkoopacties en leveranciersconcentratie, sprake van een 1,5%-punt hogere brutomarge.

 “We zijn sterker uit het moeilijke jaar 2009 gekomen dan we er in zijn gegaan,” zo stelt bestuursvoorzitter Frank de Moor in een schriftelijke toelichting. Het bedrijf wist te profiteren van schaalvoordelen, kostenbesparingen en een sterkere marktpositie. Voor het lopende jaar is alle aandacht gericht op autonome omzetgroei. Maar de Raad van Bestuur doet geen uitspraak over verwachte omzet- en resultaatontwikkeling voor 2010.

Lage bestedingen consument 
Macintosh gaat ervan uit dat de consument terughoudend blijft met bestedingen in de non-food retailmarkt, nadat het bedrijf vorig jaar de omzet met 2,7% zag dalen tot 1,12 miljard euro. Dit is deels te verklaren door de waardedaling van het Britse pond. Het bestuur verwacht niet dat in 2010 sprake zal zijn van vergelijkbare omzetdalingen als in 2009, maar voorziet tegelijkertijd ook geen substantieel herstel.

Nadat de procentuele brutomarge in de eerste helft van 2009 0,3 %-punt lager uitkwam dan in het voorgaande jaar, wisten de gezamenlijke formules in de tweede helft een verhoging te realiseren met 0,5%-punt, mede door een selectiever afprijzingsbeleid. Over geheel 2009 kwam de procentuele brutomarge, evenals in 2008, op 45,9% uit. Dit was per saldo het gevolg van een stijging in Fashion, een gelijke procentuele brutomarge in Automotive & Telecom en een behoorlijke daling in Living.

Kosten onder controle
Door in 2009 met name te sturen op de ureninzet in de winkels konden behoorlijke autonome kostenstijgingen in Nederland en België worden gecompenseerd. Hierdoor en door een positief effect vanwege de koersontwikkeling van het Britse pond was in absolute zin sprake van lagere kosten. Door de lagere omzet kwamen de procentuele kosten echter 0,7%-punt hoger uit dan in 2008. Per saldo was dit een gevolg van een stijging in Living, een licht hoger percentage in Fashion en een fractionele daling in Automotive & Telecom.

Bedrijfsresultaat van  44,7 miljoen
Het bedrijfsresultaat kwam uit op 44,7 miljoen euro ten opzichte van 61,3 miljoen in 2008 (- 16,6 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat in Living daalde door een lagere omzet bij Kwantum. Het bedrijfsresultaat in Fashion was nagenoeg gelijk door een stijging bij Brantano BeLux, Brantano UK en Scapino, waar een behoorlijke daling bij Hoogenbosch tegenover stond.

De schoenenformules in de sector Fashion zullen zich in 2010 vooral richten op omzetverhoging, gebruik makend van hun aangescherpte marktposities. Ook gaat de Fashionsector in 2010 naar verwachting de vruchten plukken van de onderlinge samenwerking en marktbenadering, welke met name moet resulteren in een hogere brutomarge. Indien de marktomstandigheden niet achteruitgaan verwacht de Raad van Bestuur een hoger bedrijfsresultaat in de sector Fashion.

Vooruitzichten 2010
Aangezien opnieuw een moeilijke ontwikkeling van de woningdecoratiemarkt wordt verwacht, zal de sector Living in 2010 naar verwachting slechts een beperkt omzetherstel laten zien.

De schoenenformules in de sector Fashion zullen zich in 2010 vooral richten op omzetverhoging, gebruik makend van hun aangescherpte marktposities. Ook gaat de Fashionsector in 2010 naar verwachting de vruchten plukken van de onderlinge samenwerking en marktbenadering, welke met name moet resulteren in een hogere brutomarge. Indien de marktomstandigheden niet achteruitgaan verwachten we een hoger bedrijfsresultaat in de sector Fashion. In de sector Automotive & Telecom zal het een uitdaging worden om het uitstekende bedrijfsresultaat van 2009 te evenaren.

De belangrijkste uitdaging voor de Macintosh Retail Group in 2010 wordt om rendabele omzetgroei te realiseren in bestaande winkels. Ten opzichte van de sluiting van per saldo 8 winkels in 2009, zullen er in 2010 circa vijftien winkels bij komen, zonder dat we overigens onze rendementseisen aan investeringen bijstellen. Dit zal een investeringsniveau van circa  25 miljoen euro (in 2009: 12,2 miljoen) tot gevolg hebben.

Onzekerheid
De onzekerheid over de economische ontwikkeling blijft in 2010 bestaan, waarbij met name de richting van het economisch beleid van de overheid en de zorg over de werkgelegenheid belangrijke punten zijn. Ondanks een aantal hoopgevende macro-economische lichtpunten, zal de consument daarom naar verwachting terughoudend blijven met bestedingen in de nonfood retailmarkt.

Het bestuur verwacht niet dat in 2010 sprake zal zijn van vergelijkbare omzetdalingen als in 2009, maar voorzien tegelijkertijd ook geen substantieel herstel. Dit wordt bevestigd door de omzetontwikkeling bij Macintosh Retail Group in januari en februari. Ondanks de hoopvolle stemming dat 2010 weer een opwaartse trend zal laten zien, vindt de Raad van Bestuur het te vroeg om nu al een uitspraak te doen over de verwachte omzet- en resultaatontwikkeling van Macintosh Retail Group in (de eerste helft van) 2010.