TOP

Omzet online winkelen in 2011: 9 miljard euro

Consumenten bestellen steeds vaker producten en diensten via internet. De omzet door de verkoop van producten en diensten via internet is ondanks de crisis in 2011 gestegen naar 9 miljard euro. Dit blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor 2011-2, het halfjaarlijkse onderzoek naar online consumentenbestedingen.

In totaal zijn er in 2011 bijna 78 miljoen online bestellingen gedaan. Dit is een stijging van 13 procent vergeleken met 2010. Deze groei komt vooral door de stijging van het aantal bestellingen per persoon.

Frank Sibbel, managing partner van Blauw Research: “De groei van de online verkoop komt voornamelijk doordat kopers vaker bestellen en op deze wijze de totale markt stuwen. Online kopers worden steeds makkelijker verleid tot het doen van een online aankoop”. 

Het gemiddeld besteed bedrag per bestelling neemt echter af. Online aankopen hadden het afgelopen jaar een gemiddelde orderwaarde van 115 euro, een daling van 3 procent ten opzichte van 2010.

Nieuwe online consumenten
In 2011 zijn er veel nieuwe online consumenten bijgekomen; afgelopen jaar hebben 900.000 consumenten voor het eerst een bestelling op internet geplaatst. Daarmee komt het aantal online kopers uit op 10,5 miljoen.

Kleding en schoenen
Het segment reizen blijft het grootste online marktsegment in 2011 (3,7 miljard euro). Na reizen zijn telecom (1,1 miljard euro) en mode (kleding en schoenen) de grootste online segmenten. Het segment mode groeide in 2011 met 14 procent tot een bedrag van 630 miljoen euro.

Verwachting voor 2012
De verwachting is dat de webwinkelmarkt ook in 2012 blijft groeien. “Online consumenten zijn erg tevreden over online winkelen en doen steeds meer bestellingen via internet”, aldus Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org. “Gemak en gewenning spelen daarbij een grote rol. In 2012 zullen de online consumentenbestedingen naar verwachting doorgroeien naar een waarde van 9,8 miljard euro.”

Volgens Wijnand Jongen zal deze groei wel meer uit ervaren kopers moeten komen, want de aanwas van nieuwe kopers vlakt af. “Nieuwe e-commercemodellen zoals ‘flash sales’ en ‘daily deals’ hebben een positief effect op de online markt, net als acties en verdere efficiency op het gebied van verzending van producten.”

Mobiel
“De enorme groei van het mobiele kanaal (always on) zal een positief effect hebben op oriëntatie en transactie via internet. Tegelijkertijd zorgt de beschikbaarheid en overlap tussen de verschillende verkoopkanalen (winkel, internet en mobiel) ervoor dat consumenten steeds minder plaats- of tijdgebonden zijn om een aankoop te doen. Consumenten zullen daarom vaker kiezen voor het internet als transactiekanaal, aldus Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org.