TOP

Regels koopzondag worden aangescherpt

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de regels voor de koopzondag worden aangescherpt. De kamer steunt daarmee het voorstel van minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken die een einde wil maken aan oneigenlijk gebruik van de toerismebepaling.

Door de toerismebepaling kan een gemeente op dit moment meer dan twaalf koopzondagen per jaar hebben. Van der Hoeven wil gemeenten de mogelijkheid geven om vrijstelling te verlenen voor zondagsopening, maar onder strengere voorwaarden.

Kleine aanpassingen
Het CDA wil dat er twee kleine aanpassingen worden gedaan aan de Winkeltijdenwet. Gemeenten en winkels moeten hun besluit beter motiveren, een duidelijke belangenafweging maken en er moet sprake zijn van substantieel toerisme.

Minder koopzondagen
De SP en SGP willen het aantal koopzondagen beperken. Twaalf keer per jaar vinden zij voldoende. De partijen werken samen aan een wetsvoorstel waarin ze ook ingaan op de openingstijden van avondwinkels. Als avondwinkels elke dag vanaf 16:00 uur open zijn, dan zouden zij dat op zondag ook mogen volgens SP en SGP. De rest van de Tweede Kamer was het hier echter niet echt mee eens.

Zelf bepalen
D66 en GroenLinks zien liever dat elke gemeente zelf kan bepalen hoe vaak de winkels op zondag open mogen. VVD en PVV wijzen het kabinetsvoorstel af en vinden dat winkeliers zelf moeten kunnen bepalen hoe vaak ze op zondag open gaan.

CBW-Mitex zegt dat beperking van het aantal koopzondagen in strijd is met de dienstenrichtlijn die voor 1 januari 2010 moet zijn ingevoerd.

De kans dat de aangepaste wet per 1 januari 2010 in gaat is heel klein. Het nieuwe streven is per 1 juli 2010.