TOP

Van der Hoeven: gedragscode tegen misbruik inkoopmacht

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken wil dat grote afnemers en leveranciers een gedragscode afspreken om het misbruik van de inkoopmacht te voorkomen.

Uit onderzoek van EIM blijkt dat de helft van de ondervraagde MKB-leveranciers te maken heeft met het achteraf eenzijdig veranderen van de afspraken waardoor de leverancier de dupe wordt. Van der Hoeven schrijft in een brief die samen met het EIM-rapport naar de Tweede Kamer is gestuurd.

(Veel) kleine leveranciers
EIM heeft onderzoek gedaan naar het misbruik van inkoopmacht in de sectoren schoenen en kleding, voedingsmiddelen en dranken, woningtextiel en bouwmaterialen. Deze sectoren kenmerken zich door (veel) kleine leveranciers en (weinig) grote afnemers.

Schoenen en kleding  
De mate waarin bedrijven in de onderzochte branches worden geconfronteerd met het eenzijdig wijzigen van voorwaarden van al gesloten contracten (bijvoorbeeld de prijs) verschilt per branche. Van de importeurs/producenten van schoenen en kleding  heeft 42 procent te maken met misbruik. In de sector voedingsmiddelen en dranken is dat 28 procent en bij de handelaren in bouwmaterialen is dat 14 procent.

Kredietcrisis
Het gaat dan bijvoorbeeld om het veranderen van de leveringsvoorwaarden of het verlengen van de betalingstermijnen van 30 naar 45, 60 of 90 dagen. Een veelvoorkomend knelpunt is de combinatie van het verlengen van betaaltermijnen door afnemers en de huidige kredietcrisis. Door de verlenging van betaaltermijnen hebben bedrijven meer behoefte aan financiering, maar door de crisis zijn de eisen voor het verkrijgen van financiering extra aangescherpt.

Het EIM-rapport De aard en omvang van inkoopmacht – Onderzoek naar de perceptie van leveranciers is te vinden op de site van het ministerie van Economische Zaken.