TOP

“Vergrijzing grotere bedreiging retail dan online shoppen”

De vergrijzing zal veel grotere gevolgen hebben voor de retailsector dan online shoppen. Dit toekomstbeeld kwam duidelijk naar voren tijdens het congres 'Toekomst van het winkellandschap' van Locatus.

Gerard Zandbergen, ceo van Locatus onderzoeksbureau winkelinformatie, rekent voor dat de bevolking de komende dertig jaar met slechts 6 procent zal toenemen. Dit leidt niet alleen tot een overaanbod aan gepensioneerden in de leeftijdsopbouw van de bevolking, maar ook tot grote regionale verschillen.

Uit onderzoek blijkt dat 65-plussers minder besteden dan jongere consumenten, een bestedingsverschil dat kan oplopen tot 20 procent. Dit heeft gevolgen voor de vitaliteit van winkelcentra in gebieden waar vergrijzing en bevolkingskrimp dreigt.

Toename leegstand
Zandbergen in de Volkskrant: “Nu al zien we dat winkelpanden in die gebieden lagere rendementen realiseren voor beleggers en eigenaren.” Locatus verwacht een daling van het aantal verkooppunten in de detailhandel met 8.000 naar 95.000, en een toename van de leegstand van 6 naar 9 procent. Verwacht wordt een verdere filialisering en ook de schaalvergroting zet door. Het totale winkeloppervlak zal toenemen met 4 miljoen m2, naar 33,5 miljoen m2 in 2020. Hierdoor neemt de gemiddelde omvang van een winkel toe van 267 naar 350 m2.

Negatief rendement
Het verschil tussen A-locaties en B/C-locaties wordt groter, stelt Zandbergen. “Op die locaties komen huren onder druk te staan wat het rendement voor beleggers negatief beïnvloedt.”
Onttrekking van panden uit de winkelvoorraad zal volgens Zandbergen noodzakelijk zijn, maar bij herontwikkelde winkelgebieden stijgt het aantal passanten fors.”