TOP

Cao modebranche geldt nu voor iedereen

De cao voor de retail geldt nu voor elke werknemer in de modebranche en niet alleen voor de aangesloten leden. Dat heeft de minister geregeld door de cao algemeen bindend te verklaren.

De cao voor non-food retail geldt nu voor iedereen in de modebranche en niet alleen voor de aangesloten leden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao Retail Non-Food op 15 maart algemeen bindend verklaard. Daarmee geldt de cao nu voor alle 170.000 werkgevers en medewerkers in de branches die onder de werkingssfeer van de cao vallen. De cao loopt tot 1 januari 2021.

Ontwikkelingsbudget

In de cao is er nadrukkelijk aandacht voor individuele wensen en ontwikkeling. Er komt een persoonlijk ontwikkelingsbudget van 150 euro per jaar voor medewerkers met een dienstverband van 16 uur of meer per week. Oudere medewerkers kunnen profiteren van een regeling voor duurzame inzetbaarheid, waardoor zij gezonder de pensioendatum kunnen halen.

Individualisering

Daarnaast wordt er een proef gedaan met individualisering van feestdagen, er wordt een begin gemaakt met een individueel keuzebudget en tijdens de looptijd van de cao wordt onderzoek gedaan naar aanvullende mogelijkheden waar medewerkers meer maatwerk voor zichzelf mee kunnen creëren.