TOP

CBW-Mitex start proef tegen personeelsfraude

CBW-Mitex gaat als proef aangesloten winkeliers aanbieden potentiële medewerkers te screenen via het Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Er wordt aangehaakt op het bestaande waarschuwingsregister dat tot nu toe alleen voor grote bedrijven toegankelijk was.

De proef duurt een jaar en is gratis voor ondernemers die CBW-Mitex-lid zijn. 

Het waarschuwingsregister bestaat uit een database waar ondernemingen frauderende personeelsleden, maar ook stagiaires en ZZP-ers kunnen aanmelden. Uiteraard moet er aangifte van fraude zijn gedaan bij de politie voordat gegevens in het register worden ingevoerd.

Vanaf september kan aan de wervingsprocedure voor nieuwe medewerkers dus het checken van de beoogde medewerker bij het waarschuwingsregister worden toegevoegd. Dat het register een goed functionerend instrument is, blijkt uit het feit dat het vorig jaar 52.000 keer werd geraadpleegd.