TOP

Directiewisseling Cast per 1 juni 2012

Lieke Poppe is per 1 juni 2012 aangesteld als directeur van Cast. De huidige directeur, Paul van Lammeren, treedt terug wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat heeft het bestuur van Cast op 31 mei bekend gemaakt.

Paul van Lammeren is sinds 1984, met een onderbreking van twee jaar, werkzaam als directeur van Cast.

Volgens het bestuur heeft hij op een meer dan uitstekende wijze uitvoering gegeven aan zijn directietaken. Op professionele wijze heeft hij gedurende deze jaren de belangen behartigd van de leden van Cast en haar gasten, de winkeliers. Ook heeft hij steeds gezorgd voor een perfecte werkomgeving voor de detaillisten en leveranciers.

Adviseur
Het bestuur is dan ook verheugd dat Paul van Lammeren de komende twee jaar nog vier dagen per week als adviseur aan Cast verbonden blijft. Hij zal Lieke Poppe bijstaan en speciale projecten gaan leiden. Een definitief afscheid van Paul van Lammeren wordt hiermee uitgesteld.

Unaniem
Lieke Poppe werkt sinds 1999 bij Cast en nam in de loop der jaren steeds meer managementtaken voor haar rekening. Zij heeft vooral de laatste jaren erg nauw samengewerkt met Paul van Lammeren en is daarmee goed voorbereid op de taken die haar nu te wachten staan. Het bestuur nam unaniem het besluit haar tot directeur te benoemen en heeft het volste vertrouwen dat zij haar taken op een uitstekende manier zal uitvoeren waarmee de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft.

Tijdens de algemene ledenvergadering van Cast op 7 mei 2012 heeft het bestuur een officieel dankwoord uitgesproken naar Paul van Lammeren en Lieke Poppe heel veel succes gewenst.

Onverminderd gemotiveerd
Paul van Lammeren zegt zich niet alleen op wat meer vrije tijd te verheugen. “Maar ook op het vooruitzicht dat ik mij vanuit een ander perspectief onverminderd gemotiveerd kan blijven inzetten voor Cast”,aldus de voormalige directeur van het schoenencentrum.