TOP

Ondernemersorganisaties willen basisregels corona terug: ‘Om verdere beperkingen te voorkomen’

Mocht zich dit najaar een nieuwe coronagolf aandienen, dan wil de overheid de samenleving zoveel mogelijk open houden. Maar wat kan de ondernemer doen? Als antwoord op het half juni aangekondigde kabinetsbeleid komen de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland met hun adviezen.

Beeld: Schoenvisie/Renate Zoutberg

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen werkgevers op de basisregels rond corona weer in acht te nemen om zo de virusbesmettingen onder controle te houden. Ofwel: thuiswerken bij klachten en goed ventileren. “Hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen in het najaar”, schrijven voorzitters Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland in een gezamenlijke brief aan hun achterban. 

VNO-NCW en MKB-Nederland willen ook dat de overheid ‘glashelder’ maakt wat bedrijven bij verschillende scenario’s kunnen verwachten. “Het kan nooit zo zijn dat corona alleen nog een risico voor sectoren en ondernemers wordt, en zij de prijs betalen als het virus toch weer oplaait en de overheidsinspanningen te laat zijn.” De ondernemersorganisaties geven ook aan dat er in sommige branches zorgen leven dat bedrijven, zoals het er nu uitziet, niet zomaar alle maatregelen kunnen invoeren. Voor het (opnieuw) invoeren van coronatoegangsbewijzen ontbreekt bijvoorbeeld momenteel de wettelijke basis.

Besmettingen onder controle houden

Ook geven VNO-NCW en MKB-Nederland aan wat bedrijven zelf kunnen doen om het virus eronder te houden. Dat begint bij de basis: “Belangrijk is om (ook gelet op de huidige krapte en het voorkomen van extra verzuim) om aandacht te blijven besteden aan het belang van zaken als handen wassen, ontsmetten, goed ventileren, thuiswerken bij klachten en bijvoorbeeld zelftesten. Dit klinkt misschien overdreven, maar hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen. Zeker nu het kabinet duidelijk heeft aangegeven dat er geen compenserende maatregelen komen bij kortdurende ingrepen in de bedrijfsvoering, is dit belangrijker dan ooit.”

De ondernemersorganisaties raden aan het gesprek met medewerkers aan te gaan om de vaccinatiegraad te verhogen. Dit is niet alleen nodig om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, maar ook om het ziekteverzuim terug te dringen. “Iets wat in deze tijd van grote personeelstekorten zeer belangrijk is. Zeker als COVID-19 komend najaar weer toeslaat, al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld een griepgolf”, schrijven zij. “Om het juiste gesprek hierover te kunnen voeren op de werkvloer, hebben we eerder met VWS en GGD/GHOR een praktische handreiking voor werkgevers gemaakt. Deze bevat tips voor het voeren van gesprekken en informatie als u zelf aan de slag wil om het voor werknemers makkelijk(er) te maken.”

Worst-case scenario’s

Belangrijk is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland ook om rekening te houden met worst-case scenario’s. “Nieuwe beperkende maatregelen kunnen nooit worden uitgesloten, hoe hard wij er ook voor zullen knokken om dat te voorkomen. Daarom is het handig zelf ook alvast na te gaan wat je als ondernemer in zo’n scenario kan doen om de schade van eventuele beperkingen te minimaliseren. Denk aan het aanpassen van je personeelsbeleid, de mogelijkheid tot bezorgden, de website alvast op orde brengen en preventieve afspraken met leveranciers en andere partners maken.”