TOP

Opsporing interne fraude: 10 tips

Elk bedrijf heeft er mee te maken, maar het onderwerp zit nog wel in de taboesfeer: interne criminaliteit. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) wil het probleem bespreekbaar maken met het Dilemmaspel en geeft meteen 10 tips die kunnen duiden op diefstal door personeel.

Interne criminaliteit levert de detailhandel jaarlijks een schadepost op van circa 165 miljoen euro, blijkt uit onderzoek van het Platform Detailhandel. Dat is een kwart van het totale bedrag dat is gemoeid met winkelcriminaliteit. Een serieus probleem dat meer aandacht verdient. Het HBD heeft een lijstje gemaakt voor werkgevers met 10 signalen die er op zouden kunnen wijzen dat personeel fraudeert of steelt.

1.         Heimelijke telefoongesprekken.

2.         Veelvuldig foutbonnen, retouren, kastekort bij dezelfde mensen.

3.         Vaak schade aan bepaalde artikelen.

4.         Sparen in de kassa, aantekeningen bij de kassa.

5.         Tips van klanten: geen bon, datum klopt niet, bonbedrag klopt niet.

6.         Veelvuldig voorkomen van ronde verschillen.

7.         Nooit kasverschil.

8.         Opengemaakte verpakkingen in het magazijn.

9.         Iemand is er altijd als eerste en gaat als laatste weg.

10.       Bewust werken zonder collega’s die mee kunnen kijken of altijd met dezelfde collega.

Het Dilemmaspel is bedacht om het gesprek over dit onderwerp op gang te brengen en niet per se om potentiële fraudeurs binnen het bedrijf te ontmaskeren. De deelnemers bespreken lastige situaties aan de hand van waardekaarten, zoals ‘eerlijkheid’, ‘loyaliteit’ of ‘collegialiteit’. Het Dilemmaspel spelen met het personeel kost 400 euro per groep van maximaal 12 deelnemers en kan zowel in de winkel als op een neutrale plaats.