TOP

Overvallen detaillist schakelt vaker slachtofferhulp in

De detailhandel schakelt na een overval vaker professionele hulp in. Dit heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel bekend gemaakt. Overvallen schoenen- en modezaken maken het meest gebruik van Slachtofferhulp Detailhandel.

In geval van agressie, geweld, overval of ongeval staan ondernemers en hun medewerkers er niet alleen voor. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) biedt met Slachtofferhulp Detailhandel een ‘adequate en gratis opvangregeling’ voor de gehele detailhandel.

Hendrik-Jan Kaptein, hoofd projectteam Stop Winkelcriminaliteit van het HBD, in een persbericht: “Na een aantal jaren van daling, zien we nu het aantal overvallen weer toenemen.”

Claims
De schade die een overval kan veroorzaken bij zowel ondernemers als werknemers, wordt volgens Kaptein nog altijd ernstig onderschat. Bovendien is te weinig bekend dat met een adequate eerste opvang die schade juist enorm beperkt blijft. Kaptein: “Eigen onderzoek toont aan, dat mensen die goed zijn opgevangen veel minder problemen ondervinden op de langere termijn dan wanneer je niets doet.”

Hij wijst erop dat werkgevers in belangrijke mate verantwoordelijk worden gehouden voor goed beleid op dit punt, inclusief een regeling voor de opvang van getroffen medewerkers. Zo eisen de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek dat de werkgever ervoor zorgt dat de werknemer zoveel mogelijk wordt beschermd tegen agressie en geweld en de nadelige gevolgen daarvan. De werkgever die niets heeft georganiseerd kan te maken krijgen met claims van werknemers.

Verzuim
Het is in het belang van alle betrokkenen om getroffen medewerkers goed op te vangen en hiermee klachten en verzuim te vermijden. Op dit moment wordt een werkgever geacht bij ziekte twee jaar loon door te betalen (maximaal 170 procent in twee jaar). Bovendien moet de werkgever een reïntegratietraject aanbieden wanneer blijkt dat de medewerker niet in staat is terug te keren.

Kaptein roept dan ook op om gebruik te maken van Slachtofferhulp Detailhandel: “De ervaringen tot nu toe geven daar alle aanleiding toe. Voor een medewerker die te maken heeft gekregen met agressie of geweld en die zonder opvang thuis blijft, wordt de drempel om weer aan het werk te gaan met de dag hoger. Onder begeleiding de volgende dag weer aan het werk gaan, is dus heel belangrijk voor het welzijn van de medewerker. Bovendien is het goed voor de portemonnee van de werkgever.”

Alarmcentrale
Het HBD heeft samen met werkgevers en werknemers in de detailhandel met Slachtofferhulp Detailhandel een ‘vangnet’ gecreëerd, waarvan iedereen die werkzaam is in de detailhandel en die niet onder een regeling van een brancheorganisatie of zijn werkgever valt gratis gebruik kan maken. Het gaat om een professionele eerstelijns hulpverlening die bestaat uit een telefonische alarmcentrale (0800 – 0801) die 24 uur bereikbaar is voor het registreren van de gegevens, het bieden van de eerste hulp (heeft u er aan gedacht de politie te bellen?) en het maken van afspraken.