TOP

Vaste aanstelling Rinske Jurgens directeur-bestuurder bij het Schoenenkwartier

De Raad van Toezicht van het Schoenenkwartier maakt bekend Rinske Jurgens per 1 juni 2024 vast aan te stellen als directeur-bestuurder. Jurgens, die sinds 1 juni 2023 aan het Schoenenkwartier verbonden is, zal haar werkzaamheden vanuit een permanente aanstelling voortzetten.

Beeld: Paul van Baardwijk

Rinske Jurgens (1970) heeft een lange staat van dienst in de museumsector. Ze werkte bij het Historisch Museum Den Briel, Museum voor Communicatie in Den Haag, later bij het Maritiem Museum in Rotterdam en daarna als Hoofd Projectbureau van de Nationale Musea van Wereldculturen. Haar meest recente ervaringen zijn het Textielmuseum en de projectleiding van de herinrichting van de entree van het Stedelijk Museum Amsterdam. Daarnaast is ze als jurylid verbonden aan de Dutch Design Awards.

Rinske Jurgens over haar nieuwe positie: “Het Schoenenkwartier heeft een enorm potentieel. Hier creëren we een unieke museumervaring voor een groeiend publiek, bieden we ruimte voor educatie en ambacht, en stimuleren we innovatie en experiment in het Schoenenlab. Dit doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijven. Om dit alles te kunnen blijven doen is het belangrijk dat het Schoenenkwartier duurzaam de toekomst ingaat. Duurzaam op organisatorisch en financieel vlak, zodat we blijven groeien en mooie resultaten blijven boeken.”