TOP

ANWR neemt meerderheidsbelang in Garant

De ANWR-groep is vrijdag 30 april met de aankoop van 70 procent van het aandelenkapitaal van GARANT Schuh + Mode AG in het bezit gekomen van een meerderheidsbelang van deze inkoopvereniging.

De aandelenovername treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 in werking.

Door de koop van de meerderheid van de GARANT Schuh + Mode AG-aandelen begint voor alle betrokkenen een strategisch belangrijke samenwerking, die de internationale marktpositie moet uitbouwen, waarbij, volgens een communiqué aan de leden ‘de specifieke product- en marketingkennis, die per land noodzakelijk is, wordt geoptimaliseerd’.

Garant en de dochterondernemingen Rexor, Fair Play en Goldkrone behouden binnen de ANWR-groep een zelfstandige positie. Volgens ANWR heeft de overname geen consequenties voor de concurrentiesituatie van de leden op de lokale markt.

Voordelen 
Als voordelen ziet ANWR met name:

  • de marktpositie van de in de ANWR-groep geïntegreerde handelscoöperaties veilig te stellen en te versterken. Vooral met oog op de inkoopmarkt.
  • de realisatie van geïntegreerde handelsprocessen d.m.v. standaardisatie en centralisatie van verantwoordelijkheden te versnellen.
  • uitbouw van de internationale marktpositie. Tot op heden lag de focus van ANWR op de Duitse en de Nederlandse markt. GARANT daarentegen is in 19 landen vertegenwoordigd en realiseert ongeveer 70 procent van de omzet internationaal.  

Grevener bestuursvoorzitter
Management en organisatie van de nieuwe groep, die de internationale zaken gaat behartigen, zal vanuit Düsseldorf plaatsvinden. In het bestuur van ANWR eG wordt Matthias Grevener verantwoordelijk voor de internationale activiteiten. Hij wordt tevens bestuursvoorzitter van de nieuwe GARANT Schuh + Mode AG.

Internationaal zal samenwerking ten behoeve van bepaalde activiteiten zinvol zijn. Per land worden de lokale activiteiten geanalyseerd. Het plan is om bij de bestaande organisatie in de landen Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Noord-Europa een snelle, complete integratie door te voeren en als één organisatie naar buiten te treden. Voor een verdere samenwerking van de beide organisaties in Nederland en België wordt in de komende maanden een concept uitgewerkt. Hoog op de agenda staat de toegankelijkheid voor de detailhandel van de collecties van Fair Play en Goldkrone. In beginsel blijven Nederland en België voor het grootste deel zelfstandig de belangen van hun markten behartigen.

Voor alle andere organisaties, in het bijzonder Rexor, Goldkrone en Fair Play brengt de overname geen veranderingen met zich mee. Zij blijven zoals nu ook zelfstandige organisaties binnen de GARANT Schuh + Mode AG. Hetzelfde geldt voor de organisaties ANWR Schuh, QUICK SCHUH en SPORT 2000, die onderdeel blijven van de ANWR-groep.

Centrale betalingen 
Ook zijn er plannen om tot samenwerking tussen DZB Bank en GARANT Schuh + Mode AG te komen voor de centrale afrekening van het decadeverkeer. Centrale serviceverleningen zoals personeel- en vastgoedmanagement, organisatie en automatisering zullen vanaf 2011 samenwerken om voor ANWR en GARANT synergie-effecten te realiseren.

De aankoop van het meerderheidsbelang in GARANT Schuh + Mode AG moet er ook toe bijdragen dat de huidige samenwerking met de industrie verder wordt geïntensiveerd. Doelstelling hiervan is om middenstandsstructuren voor zowel de detailhandel als ook de industrie te behouden.

De nieuwe constellatie moet ertoe bijdragen dat de middenstandsstructuren op de lange termijn veilig worden gesteld.